Promotic

LoadFromFile - metoda obiektu PmBuffer

Opis:
Odczyt wartości z pliku binarnego do bloku danych.
Składnia:
Long LoadFromFile(Long nOffset, String sFile, [Long nFileOffset], [Long nLength])
Parametry:
nOffset(Long) Określa pozycję zapisywanej wartości w bloku danych.
Cała zapisywana pozycja musi znajdować się w bloku danych lub cała pozycja zostanie dodana na koniec bloku danych. Pozycja zostanie zapisana w całości lub wogóle.
>= 0 - Indeks (w bajtach, indeksowane od 0) w bloku danych.
-2 - Cała pozycja zostanie dodana na koniec bloku danych. Wielkość bloku danych zostanie zwiększona o zapisywaną pozycję.
-4 - Zostanie zastosowana wewnętrzna automatyczna pozycja (patrz właściwość AutoOffset), która wskazuje ostatnią odczytywaną lub zapisywaną wartość.
Operacja ta przesunie wewnętrzną automatyczną pozycję za odczytywaną/zapisywaną wartość.
Jeżeli pozycje są odczytywane/zapisywane po kolei za sobą, wtedy nie trzeba ręcznie określać pozycję, ale jest lepiej zastosować automatyczne pozycjonowanie.
sFile(String) Nazwa pliku ze ścieżką.
Jeżeli nie jest wprowadzona pełna ścieżka, wtedy zostanie uzupełniona względem do foldera aplikacji.
Jest zalecane stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.
nFileOffset[opcjonalne] (Long) Określa pozycję odczytywanej wartości w pliku binarnym w bajtach.
Wartość 0 (domyślnie) oznacza odczyt od początku pliku.
nLength[opcjonalne] (Long) Określa ilość odczytywanych bajtów.
Wartość -1 (domyślnie) oznacza odczyt do końca pliku.
Wartość zwrotna:
Zwraca ilość rzeczywiście odczytanych bajtów
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
Odczyt z pliku. Odwrotny przykład patrz Przykład.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oBuf = Pm.CreatePmBuffer();
oBuf.LoadFromFile(-2, "#data:Test.bin", 0, -1);
oBuf.AutoOffset = 0;
Pm.Debug("GetInt16=" + oBuf.GetInt16(-4));
Pm.Debug("GetInt8=" + oBuf.GetInt8(-4));
Pm.Debug("Hex=" + oBuf.GetHexaString(0));

Historia:
Pm9.00.05: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.