Update cookies preferences
Promotic

LoadFromFile - metoda objektu PmBuffer

Popis:
Čtení hodnot z binarního souboru do datového bloku.
Syntaxe:
Long LoadFromFile(Long nOffset, String sFile, [Long nFileOffset], [Long nLength])
Parametry:
nOffset(Long) Určuje pozici zapisované hodnoty v datovém bloku.
Platí, že celá zapisovaná hodnota musí ležet uvnitř datového bloku nebo se celá položka přidává na konec datového bloku. Položka se zapíše buď celá nebo vůbec.
>= 0 - Index (v bajtech, indexováno od 0) v datovém bloku.
-2 - Celá položka se přidá na konec datového bloku. Velikost datového bloku se zvětší o zapisovanou položku.
-4 - Použije se vnitřní automatická pozice (viz vlastnost AutoOffset), která ukazuje za poslední čtenou nebo zapisovanou hodnotu.
Tato operace posune vnitřní automatickou pozici za čtenou/zapisovanou hodnotu.
Pokud se položky čtou/zapisují jedna za druhou, pak není potřeba ručně určovat pozici, ale je lepší použít toto automatické pozicování.
sFile(String) Název souboru s cestou.
Pokud není zadána celá cesta, pak se doplní relativně k složce aplikace.
Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
nFileOffset[nepovinné] (Long) Určuje pozici čtené hodnoty v binárním souboru v bajtech.
Hodnota 0 (přednastaveno) znamená čtení od začátku souboru.
nLength[nepovinné] (Long) Určuje počet čtených bajtů.
Hodnota -1 (přednastaveno) znamená čtení do konce souboru.
Vrácená hodnota:
Vrací počet skutečně vyčtených bajtů
Poznámka:
Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
Čtení ze souboru. Opačný příklad viz Příklad.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBuf = Pm.CreatePmBuffer();
oBuf.LoadFromFile(-2, "#data:Test.bin", 0, -1);
oBuf.AutoOffset = 0;
Pm.Debug("GetInt16=" + oBuf.GetInt16(-4));
Pm.Debug("GetInt8=" + oBuf.GetInt8(-4));
Pm.Debug("Hex=" + oBuf.GetHexaString(0));

Historie:
Pm9.00.05: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.