Promotic

GetLastError - metoda objektu PmBuffer

Popis:
Vrací příznak poslední chyby.
Syntaxe:
Long GetLastError([Boolean bClear])
Parametry:
bClear[nepovinné] (Boolean) Určuje, zda současně s vyčtením příznaku chyby provést i jeho vynulování.
false - Vyčtením se příznak nevynuluje (zůstane beze změny).
true (přednastaveno) - Vyčtením se příznak současně vynuluje.
Vrácená hodnota:
0 - Pokud nenastala žádná chyba.
Nenulová hodnota - Pokud nastala chyba.
Poznámka:
Pokud se provádí postupně několik operací pak je možno testovat úspěšnost každé operace (platná vrácená hodnota nebo posun ukazatele vnitřní pozice o správný počet bajtů).
Protože je pracné toto testovat po každé operaci, existuje jednodušší varianta, kdy po provedení všech operací se touto metodou zjistí zda v průběhu nastala chyba. Tato chyba se vymaže až po volání této metody s parametrem true.

Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var buf = Pm.CreatePmBuffer();
buf.SetInt16(-2, 10);
var nVal = buf.GetInt32(0);   // Chybné volání. V bufferu jsou jen 2 bajty, takže nelze číst 4 bajty.
var nErr = buf.GetLastError();   // Vrací nenulovou hodnotu - příznak, že v průběhu nastala chyba. Voláním se vnitřní příznak vynuluje.

Historie:
Pm9.00.05: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.