Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetUint8 - metoda objektu PmBuffer

Popis:
Zápis celočíselné 1 bajtové hodnoty bez znaménka.
Syntaxe:
Empty SetUint8(Long nOffset, Long nValue)
Volání:
PmBuffer.SetUint8(nOffset, nValue)
Parametry:
nOffset(Long) Určuje pozici zapisované hodnoty v datovém bloku.

Platí, že celá zapisovaná hodnota musí ležet uvnitř datového bloku nebo se celá položka přidává na konec datového bloku. Položka se zapíše buď celá nebo vůbec.

>= 0 - Index (v bajtech, indexováno od 0) v datovém bloku.
-2 - Celá položka se přidá na konec datového bloku. Velikost datového bloku se pak zvětší o zapisovanou položku.
-4 - Použije se vnitřní automatická pozice (viz AutoOffset), která ukazuje za poslední čtenou nebo zapisovanou hodnotu a automaticky se zvětšuje.

Pokud se čtou/zapisují položky jedna za druhou, pak není potřeba ručně určovat pozici, ale je lepší použít toto automatické pozicování.

nValue(Long) Zapisovaná hodnota.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i pro Web obrazy.
Viz také:

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice