Update cookies preferences
Promotic

SetUint8 - metoda objektu PmBuffer

Popis:
Zápis 1-bajtové celočíselné hodnoty bez znaménka.
Syntaxe:
Empty SetUint8(Long nOffset, Long nValue)
Parametry:
nOffset(Long) Určuje pozici zapisované hodnoty v datovém bloku.
Platí, že celá zapisovaná hodnota musí ležet uvnitř datového bloku nebo se celá položka přidává na konec datového bloku. Položka se zapíše buď celá nebo vůbec.
>= 0 - Index (v bajtech, indexováno od 0) v datovém bloku.
-2 - Celá položka se přidá na konec datového bloku. Velikost datového bloku se zvětší o zapisovanou položku.
-4 - Použije se vnitřní automatická pozice (viz vlastnost AutoOffset), která ukazuje za poslední čtenou nebo zapisovanou hodnotu.
Tato operace posune vnitřní automatickou pozici za čtenou/zapisovanou hodnotu.
Pokud se položky čtou/zapisují jedna za druhou, pak není potřeba ručně určovat pozici, ale je lepší použít toto automatické pozicování.
nValue(Long) Zapisovaná hodnota.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech. Pokud zapisovaná hodnota nejde převést na požadovaný typ, pak dojde k zapsání náhradní hodnoty 0.
Viz také:
- PmBuffer.SetInt8 (metoda)
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBuf = Pm.CreatePmBuffer();
oBuf.SetUint8(-2, 127);
oBuf.SetUint8(-2, -11);

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.