Promotic

Objekt PmBuffer (Paměť binárních dat)

Popis:
Objekt představuje binární hodnoty v datovém bloku.
Datový blok (buffer) je souvislá oblast v paměti.
Pro čtení/zápis jednotlivé hodnoty je nutno znát její pozici (offset) v datovém bloku a také její datový typ (velikost).
Obecné vlastnosti a metody:
AutoOffsetVnitřní automatická pozice v datovém bloku
SetSizeNastavení velikosti datového bloku
GetSizeZjistí velikost datového bloku
GetLastErrorVrací příznak poslední chyby
SetBufferZápis datového bloku v podobě objektu PmBuffer
GetBufferČtení datového bloku v podobě objektu PmBuffer
SetPtrZápis ukazatele (pointeru, adresy) na jiný datový blok v podobě objektu PmBuffer
GetPtrFalešné vyčtení (přeskočení) ukazatele (pointeru) na jiný datový blok
LoadFromFileČtení hodnot z binarního souboru do datového bloku
SaveToFileZápis hodnot z datového bloku do binárního souboru
CalcCheckSumVrací kontrolní součet (hash) datového bloku
Metody pro zapsání a čtení číselné hodnoty:
SetBitZápis jednoho bitu
GetBitČtení hodnoty jednoho bitu
SetInt8Zápis 1-bajtové celočíselné hodnoty
GetInt8Čtení 1-bajtové celočíselné hodnoty
SetInt16Zápis 2-bajtové celočíselné hodnoty
GetInt16Čtení 2-bajtové celočíselné hodnoty
SetInt32Zápis 4-bajtové celočíselné hodnoty
GetInt32Čtení 4-bajtové celočíselné hodnoty
SetUint8Zápis 1-bajtové celočíselné hodnoty bez znaménka
GetUint8Čtení celočíselné 1-bajtové hodnoty bez znaménka
SetUint16Zápis 2-bajtové celočíselné hodnoty bez znaménka
GetUint16Čtení 2-bajtové celočíselné hodnoty bez znaménka
SetUint32Zápis 4-bajtové celočíselné hodnoty bez znaménka
GetUint32Čtení 4-bajtové celočíselné hodnoty bez znaménka
SetFloat32Zápis reálné 4-bajtové hodnoty
GetFloat32Čtení reálné 4-bajtové hodnoty
SetFloat64Zápis reálné 8-bajtové hodnoty
GetFloat64Čtení reálné 8-bajtové hodnoty
Metody pro zapsání a čtení hodnoty typu String:
SetStringFixZápis textového řetězce s pevnou délkou
GetStringFixČtení textového řetězce s pevnou délkou
SetStringVarZápis textového řetězce s proměnlivou délkou (ukončený znakem NULL)
GetStringVarČtení textového řetězce s proměnlivou délkou (ukončený znakem NULL)
SetHexaStringZápis datového bloku v podobě HexaString
GetHexaStringČtení datového bloku v podobě HexaString
SetBase64StringZápis datového bloku v podobě textového řetězce v kódování Base64
GetBase64StringČtení datového bloku v podobě textového řetězce v kódování Base64
Poznámka:
- Objekt lze vytvořit metodou Pm.CreatePmBuffer.
- Tento objekt je funkční i ve Web obrazech.

Porovnání objektů pro držení hodnot:
Následující typy objektů jsou určené k držení hodnot (libovolného datového typu). Každý z těchto objektů má své výhody a nevýhody a volba závisí na požadovaném používání.
PmArray: Tento objekt obsahuje hodnoty, které jsou přístupné indexem do pole - lze tedy kdykoli přečíst jakoukoli hodnotu v tomto objektu. Čtení a zápis hodnoty je velmi rychlé, přidávání hodnot je však pomalé.
Tento objekt je funkční pouze pro jazyk JavaScript, pro jazyk VBScript je pole v podobě datového typu Array.
PmMap: Tento objekt obsahuje hodnoty, které jsou přístupné svým názvem (textovým identifikátorem). Názvy těchto hodnot představují vlastnosti objektu. Výhoda je, že díky názvům je kód ve skriptu "čitelnější". Nevýhoda je, že nelze přistupovat k hodnotám v cyklu, kdy je potřeba získávat hodnoty pomocí indexu.
PmBuffer: Tento objekt obsahuje binární hodnoty v datovém bloku. Pro čtení/zápis jednotlivé hodnoty je nutno znát její pozici (offset) v datovém bloku a také její datový typ (velikost).
Viz také:
- Příklad který umožní pomocí objektu PmBuffer vytvořit, editovat a uložit do souboru tabulku ve formátu dbf.
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBuf = Pm.CreatePmBuffer();
// Nastavení celého obsahu datového bloku jako HexaString a následné postupné vyčítání jeho obsahu do 3 proměnných různých typů
var s1 = "40302010605070";   // HexaString obsahuje 7 bajtů s hodnotami 0x40,0x30,0x20,0x10,0x60,0x50,0x70
oBuf.SetHexaString(-2, s1);   // Naplnění datového bloku daty z HexaString
oBuf.AutoOffset = 0;   // Nastavení automatické pozice zpět na začátek
var i32 = oBuf.GetInt32(-4);   // Čtení hodnoty do proměnné: 0x10203040
var i16 = oBuf.GetInt16(-4);   // Čtení hodnoty do proměnné: 0x5060
var ui8 = oBuf.GetUint8(-4);   // Čtení hodnoty do proměnné: 0x70
// Postupné vytváření datového bloku zápisem 3 proměnných a následné získání celého obsahu jako HexaString
oBuf.SetSize(0);   // Nastavení nové velikost na 0 a smazání (reset) existujícího obsahu datového bloku
oBuf.SetInt32(-2, i32);   // Přidá hodnoty z proměnné na konec: 0x10203040
oBuf.SetInt16(-2, i16);   // Přidá hodnoty z proměnné na konec: 0x5060
oBuf.SetUint8(-2, ui8);   // Přidá hodnoty z proměnné na konec: 0x70
var s2 = oBuf.GetHexaString(0);   // Čtení datového bloku jako HexaString. Vyčtená hodnota s2 je stejná jako původní vstupní s1
Příklad2:
Čtení 4 bajty datového bloku po bajtech jako HexaString nebo decimálně
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBuf = Pm.CreatePmBuffer();
oBuf.SetSize(4);
oBuf.SetInt32(0, 1020304050, 0);

Pm.Debug("HexaString = " + oBuf.GetHexaString());

oBuf.AutoOffset = 0;
var h0 = oBuf.GetHexaString(-4, 1);
var h1 = oBuf.GetHexaString(-4, 1);
var h2 = oBuf.GetHexaString(-4, 1);
var h3 = oBuf.GetHexaString(-4, 1);
Pm.Debug("HexaString = " + h0 + ", " + h1 + ", " + h2 + ", " + h3);

oBuf.AutoOffset = 0;
var v0 = oBuf.GetUint8(-4);
var v1 = oBuf.GetUint8(-4);
var v2 = oBuf.GetUint8(-4);
var v3 = oBuf.GetUint8(-4);
Pm.Debug("GetUint8=" + v0 + ", " + v1 + ", " + v2 + ", " + v3);

Historie:
Pm9.00.05:
- LoadFromFile a SaveToFile nové metody: Metody umožňují číst nebo zapisovat do binárního souboru. Tyto metody nahrazují metody Pm.FileBinaryRead a Pm.FileBinaryWrite, které nejsou funkční pro jazyk JavaScript a proto jsou nyní zastaralé.
- GetBit a SetBit nové metody: Metody umožňují bitový přístup do datového bloku.
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.