Promotic

Objekt PmDateObject

Popis:
Pomocný objekt pro práci s datumem a časem (zejména v JavaScript obrazech).
Systém PROMOTIC interně pracuje s datumem a časem v podobě PmDate - datum a čas v číselné interní PROMOTIC podobě (reálné číslo). Tento PmDate formát používá i většina skriptovacích metod Pma objektů. Pokud je nutno provést s datumem a časem složitější operaci nebo převést na zobrazitelný řetězec v požadovaném formátě, pak je výhodné z datumu a času v podobě PmDate hodnoty vytvořit pomocný objekt PmDateObject.

Vytvoření objektu:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var d = Pm.CreatePmDateObject();   // Vytvoří objekt s aktuálním časem
nebo:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var d = Pm.CreatePmDateObject(tDate);
Vlastnosti a metody:
Format()Vytvoří textový řetězec obsahující datum a čas
GetValue()Vrací hodnotu typu Date
SetValue()Nastaví objekt PmDateObject jako výsledek konverze datové hodnoty jazyka VBScript
SetDateTime()Nastaví objekt PmDateObject na zadaný rok, měsíc, den, ...
GetYear()Rok (celé číslo)
GetMonth()Měsíc (celé číslo 1-12)
GetWeekday()Den v týdnu (celé číslo 0-6)
GetDay()Den v měsíci (celé číslo 1-31)
GetHour()Hodina dne (celé číslo 0-23)
GetMinute()Minuta v hodině (celé číslo 0-59)
GetSecond()Sekunda v minutě (celé číslo 0-59)
GetMillisecond()Milisekunda v sekundě (celé číslo 0-999)
GetDayOfYear()Den v roce (celé číslo 1-366)
GetWeekOfYear()Týden v roce (celé číslo 1-53) podle ISO 8601
SetYear()Nastaví objekt PmDateObject na zadaný rok (případně měsíc, den)
SetMonth()Nastaví objekt PmDateObject na zadaný měsíc (případně den)
SetDay()Nastaví objekt PmDateObject na zadaný den
SetHour()Nastaví objekt PmDateObject na zadanou hodinu (případně minutu, sekundu, milisekundu)
SetMinute()Nastaví objekt PmDateObject na zadanou minutu (případně sekundu, milisekundu)
SetSecond()Nastaví objekt PmDateObject na zadanou sekundu (případně milisekundu)
SetMillisecond()Nastaví objekt PmDateObject na zadanou milisekundu

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.