Promotic

Objekt PmDateObject

Popis:
Pomocný objekt pro práci s datumem a časem (zejména v JavaScript obrazech).
Systém PROMOTIC interně pracuje s datumem a časem v podobě PmDate - datum a čas v číselné interní PROMOTIC podobě (reálné číslo). Tento PmDate formát používá i většina skriptovacích metod Pma objektů. Pokud je nutno provést nad datumem a časem složitější operaci nebo převést na zobrazitelný řetězec v požadovaném formátě, pak je výhodné z datumu a času v podobě PmDate hodnoty vytvořit pomocný objekt PmDateObject.

Vytvoření objektu:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var d = Pm.CreatePmDateObject();   // Vytvoří objekt s aktuálním časem.
nebo:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var d = Pm.CreatePmDateObject(tDate);
Vlastnosti a metody:
FormatVytvoří textový řetězec obsahující datum a čas
GetValueVrací hodnotu typu Date
SetValueNastaví objekt PmDateObject jako výsledek konverze datové hodnoty jazyka VBScript
SetDateTimeNastaví objekt PmDateObject na zadaný rok, měsíc, den, ...
GetYearRok (celé číslo)
GetMonthMěsíc (celé číslo 1-12)
GetWeekdayden v týdnu (celé číslo 0-6)
GetDayDen v měsíci (celé číslo 1-31)
GetHourHodina dne (celé číslo 0-23)
GetMinuteMinuta v hodině (celé číslo 0-59)
GetSecondSekunda v minutě (celé číslo 0-59)
GetMillisecondMilisekunda v sekundě (celé číslo 0-999)
SetYearNastaví objekt PmDateObject na zadaný rok (případně měsíc, den)
SetMonthNastaví objekt PmDateObject na zadaný měsíc (případně den)
SetDayNastaví objekt PmDateObject na zadaný den
SetHourNastaví objekt PmDateObject na zadanou hodinu (případně minutu, sekundu, milisekundu)
SetMinuteNastaví objekt PmDateObject na zadanou minutu (případně sekundu, milisekundu)
SetSecondNastaví objekt PmDateObject na zadanou sekundu (případně milisekundu)
SetMillisecondNastaví objekt PmDateObject na zadanou milisekundu

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.