Promotic

Objekt PmDateObject

Popis:
Pomocný objekt pro práci s datumem a časem (zejména v JavaScript obrazech).
Systém PROMOTIC interně pracuje s datumem a časem v podobě PmDate - datum a čas v číselné interní PROMOTIC podobě (reálné číslo). Tento PmDate formát používá i většina skriptovacích metod Pma objektů. Pokud je nutno provést nad datumem a časem složitější operaci nebo převést na zobrazitelný řetězec v požadovaném formátě, pak je výhodné z datumu a času v podobě PmDate hodnoty vytvořit pomocný objekt PmDateObject.

Vytvoření objektu:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var d = Pm.CreatePmDateObject();   // Vytvoří objekt s aktuálním časem.
nebo:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var d = Pm.CreatePmDateObject(tDate);
Vlastnosti a metody:
Format Vytvoří textový řetězec obsahující datum a čas
GetValue Vrací hodnotu typu Date
SetValue Nastaví objekt PmDateObject jako výsledek konverze datové hodnoty jazyka VBScript
SetDateTime Nastaví objekt PmDateObject na zadaný rok, měsíc, den, ...
GetYear Rok (celé číslo)
GetMonth Měsíc (celé číslo 1-12)
GetWeekday den v týdnu (celé číslo 0-6)
GetDay Den v měsíci (celé číslo 1-31)
GetHour Hodina dne (celé číslo 0-23)
GetMinute Minuta v hodině (celé číslo 0-59)
GetSecond Sekunda v minutě (celé číslo 0-59)
GetMillisecond Milisekunda v sekundě (celé číslo 0-999)
SetYear Nastaví objekt PmDateObject na zadaný rok (případně měsíc, den)
SetMonth Nastaví objekt PmDateObject na zadaný měsíc (případně den)
SetDay Nastaví objekt PmDateObject na zadaný den
SetHour Nastaví objekt PmDateObject na zadanou hodinu (případně minutu, sekundu, milisekundu)
SetMinute Nastaví objekt PmDateObject na zadanou minutu (případně sekundu, milisekundu)
SetSecond Nastaví objekt PmDateObject na zadanou sekundu (případně milisekundu)
SetMillisecond Nastaví objekt PmDateObject na zadanou milisekundu

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.