Promotic

Obiekt PmDateObject

Opis:
Pomocniczy obiekt do pracy z datą i czasem (zwłaszcza w panelach JavaScript).
Wewnętrznie system PROMOTIC pracuje z datą i czasem w formie PmDate - data oraz czas w wewnętrznej PROMOTIC formie liczbowej (liczba rzeczywista). Ten format PmDate jest stosowany w większości skryptowych metod Pma obiektów. Jeżeli jest konieczne wykonać z datą i czasem bardziej złożoną operację lub skonwertowaćna łańcuch do wyświetlenia w wymaganym formacie, wtedy jest dogodnym z daty i czasu w formie wartości PmDate wytworzyć pomocniczy obiekt PmDateObject.

Wytworzenie obiektu:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var d = Pm.CreatePmDateObject();   // Wytworzy obiekt z czasem bieżącym
lub:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var d = Pm.CreatePmDateObject(tDate);
Właściwości i metody:
FormatWytworzy łańcuch tekstowy zawierający datę i czas
GetValueZwraca wartość typu Date
SetValueUstawia obiekt PmDateObject jako wynik konwersji wartości danych języka VBScript
SetDateTimeUstawia obiekt PmDateObject na określony rok, miesiąc, dzień, ...
GetYearRok (liczba całkowita)
GetMonthMiesiąc (liczba całkowita 1-12)
GetWeekdayDzień w tygodniu (liczba całkowita 0-6)
GetDayDzień w miesiącu (liczba całkowita 1-31)
GetHourGodzina dnia (liczba całkowita 0-23)
GetMinuteminuta w godzinie (liczba całkowita 0-59)
GetSecondSekunda w minucie (liczba całkowita 0-59)
GetMillisecondMilisekunda w sekundzie (liczba całkowita 0-999)
GetDayOfYearDzień w roku (liczba całkowita 1-366)
GetWeekOfYearTydzień w roku (liczba całkowita 1-53) według ISO 8601
SetYearUstawia obiekt PmDateObject na określony rok (ewentualnie miesiąc, dzień)
SetMonthUstawia obiekt PmDateObject na określony miesiąc (ewentualnie dzień)
SetDayUstawia obiekt PmDateObject na określony dzień
SetHourUstawia obiekt PmDateObject na określoną godzinę (ewentualnie minutę, sekundę, milisekundę)
SetMinuteUstawia obiekt PmDateObject na określoną minutę (ewentualnie sekundę, milisekundę)
SetSecondUstawia obiekt PmDateObject na określoną sekundę (ewentualnie milisekundę)
SetMillisecondUstawia obiekt PmDateObject na określoną milisekundę

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.