Promotic

Obiekt PmDateObject

Opis:
Pomocniczy obiekt do pracy z datą i czasem (zwłaszcza w panelach JavaScript).
Wewnętrznie system PROMOTIC pracuje z datą i czasem w formie PmDate - data oraz czas w wewnętrznej PROMOTIC formie liczbowej (liczba rzeczywista). Ten format PmDate jest stosowany w większości skryptowych metod Pma obiektów. Jeżeli jest konieczne wykonać z datą i czasem bardziej złożoną operację lub skonwertowaćna łańcuch do wyświetlenia w wymaganym formacie, wtedy jest dogodnym z daty i czasu w formie wartości PmDate wytworzyć pomocniczy obiekt PmDateObject.

Wytworzenie obiektu:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var d = Pm.CreatePmDateObject();   // Wytworzy obiekt z czasem bieżącym
lub:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var d = Pm.CreatePmDateObject(tDate);
Właściwości i metody:
Format()Wytworzy łańcuch tekstowy zawierający datę i czas
GetValue()Zwraca wartość typu Date
SetValue()Ustawia obiekt PmDateObject jako wynik konwersji wartości danych języka VBScript
SetDateTime()Ustawia obiekt PmDateObject na określony rok, miesiąc, dzień, ...
GetYear()Rok (liczba całkowita)
GetMonth()Miesiąc (liczba całkowita 1-12)
GetWeekday()Dzień w tygodniu (liczba całkowita 0-6)
GetDay()Dzień w miesiącu (liczba całkowita 1-31)
GetHour()Godzina dnia (liczba całkowita 0-23)
GetMinute()minuta w godzinie (liczba całkowita 0-59)
GetSecond()Sekunda w minucie (liczba całkowita 0-59)
GetMillisecond()Milisekunda w sekundzie (liczba całkowita 0-999)
GetDayOfYear()Dzień w roku (liczba całkowita 1-366)
GetWeekOfYear()Tydzień w roku (liczba całkowita 1-53) według ISO 8601
SetYear()Ustawia obiekt PmDateObject na określony rok (ewentualnie miesiąc, dzień)
SetMonth()Ustawia obiekt PmDateObject na określony miesiąc (ewentualnie dzień)
SetDay()Ustawia obiekt PmDateObject na określony dzień
SetHour()Ustawia obiekt PmDateObject na określoną godzinę (ewentualnie minutę, sekundę, milisekundę)
SetMinute()Ustawia obiekt PmDateObject na określoną minutę (ewentualnie sekundę, milisekundę)
SetSecond()Ustawia obiekt PmDateObject na określoną sekundę (ewentualnie milisekundę)
SetMillisecond()Ustawia obiekt PmDateObject na określoną milisekundę

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.