Promotic

SetDay - metoda obiektu PmDateObject

Opis:
Ustawia obiekt PmDateObject na określony dzień.
Składnia:
Empty SetDay(Long day)
Parametry:
day(Long) dzień. Liczba w przedziale 1-31.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDate = Pm.CreatePmDateObject();
oDate.SetDay(7);

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.