Update cookies preferences
Promotic

Reguła formatowania dla zakresu czasu (TimeSpan)

Reguła formatowania dla zakresu czasu (TimeSpan) określa tekstową (sformatowaną) postać przedziału czasu. Odpowiednio wytworzona reguła formatowania umożliwia dwukierunkową konwersję między wyrażeniem tekstowym a wartością typu TimeSpan bez utraty informacji.
 
Reguła formatowania zawiera zarówno stałe pozycje (np. separatory wewnątrz przedziału czasu) jak i pojedyncze pozycje przedziału czasu. Pozycje przedziału czasu muszą być w obowiązkowej kolejności od największej pozycji (dzień) do najmniejszej (milisekunda). Każda pozycja przedziału czasu (dzień, godzina, minuta, itd.) ma swój identyfikator (znak: D, H, M, itd.).
 
Pozycja przedziału czasu w regule formatowania powinna być oznaczona znakiem procentu %, to odróżnia je od stałych elementów (separatorów). Po tym następuje opcjonalna liczba znaków (gdzie gwiazdka * oznacza minimalny wymagany rozmiar bez zer z lewej, np. zamiast 01.01. będzie 1.1.). Po tym następuje obowiązkowy identyfikator pozycji przedziału czasu.
 
Na przykład: "%N%d/%H:%M:%S.%T"
 
Składnia jednej pozycji przedziału czasu: %[*|1-9]id

Pozycje przedziału czasu:
N - Znak (+/-) [1 znak].
Ilość znaków 1 (domyślnie) wyświetli + lub - , natomiast ilość znaków 0 wyświetli - lub nic.
d - dzień (1-31) [2 cyfry].
H - godzina (0-23) [2 cyfry].
M - minuta (0-59) [2 cyfry].
S - sekunda (0-59) [2 cyfry].
T - milisekunda (0-999) [3 cyfry].
Ilość znaków oznacza tutaj precyzję po kropce dziesiętnej, więc 1=dziesiąte, 2=setne i 3=tysięczne.
 
Notatka! Kolejność pozycji przedziału czasu musi być podana od największej (dzień) do najmniejszej (milisekunda). Nie musi się jednak zaczynać od dni, ale od któregokolwiek z pozostałych elementów. Pierwsza (największa) znaleziona pozycja przedziału czasu:
1) zostanie zwiększona o przeliczone brakujące wyższe pozycje.
2) Będzie miała: domyślnie ilość znaków = *, więc jak trzeba.
 
Notatka! Pozycje przedziału czasu nie muszą być wymienione aż do najmniejszych pozycji. Może kończyć się na dowolnej pozycji. Ale wtedy informacje są tracone w formie tekstowej. Przy ponownej konwersji z postaci tekstowej do postaci TimeSpan, te brakujące pozycje są traktowane jako 0.
 
Notatka! Reguła formatowania umożliwia określenie formatu użytkownika przedziału czasu. Ponadto istnieje również format systemowy przedziału czasu. Patrz: FmtType 10.

Przykłady dla TimeSpan 41/09:03:01.500:
"%N%d/%H:%M:%S.%T" będzie "+41/09:03:01.500"
"%*N%*d/%H:%M:%S.%T" będzie "41/09:03:01.500"
"%N%3d%H%M%S%T" będzie "+041090301500"
"%N%H:%M:%S.%T" będzie "+993:03:01.500" (993 = 41*24 + 9)
"%N%H:%M:%S" będzie "+993:03:01" (993 = 41*24 + 9)
© MICROSYS, spol. s r.o.