Promotic

Obiekt PmFormat

Opis:
Obiekt do konwersji wartości do łańcucha (i odwrotnie) według określonego formatu, patrz Łańcuch formatowania obiektu PmFormat.
Właściwości i metody:
FormatKonwersja wartości do łańcucha
SetFormatUstawia format konwersji
ScanKonwersja łańcucha tekstowego na wartość
Notatka:
- Obiekt ten działa również w Web panelach.
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.17: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.