Promotic

Obiekt PmFormat

Opis:
Obiekt do konwersji wartości do łańcucha tekstowego (i odwrotnie) według określonego formatu.
Patrz Łańcuch formatowania obiektu PmFormat.
Właściwości i metody:
Format()Konwersja wartości do łańcucha tekstowego
SetFormat()Ustawia format konwersji
Scan()Konwersja łańcucha tekstowego na wartość
Notatka:
- Obiekt ten działa również w Web panelach.

Historia:
Pm9.00.17: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.