Update cookies preferences
Promotic

Format - metoda obiektu PmFormat

Opis:
Konwersja wartości do łańcucha tekstowego według określonego formatu.
Składnia:
String Format(Variant vVal)
Parametry:
vVal(Variant) Wartość, która zostanie skonwertowana do łańcucha tekstowego według określonego formatu.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oFmt = Pm.CreatePmFormat("Group:1;DLen:3;");
var val = oFmt.Format(47225.35458);   // 47 225.354

Historia:
Pm9.00.17: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.