Update cookies preferences
Promotic

SetFormat - metoda obiektu PmFormat

Opis:
Ustawia format konwersji pomiędzy wartością a łańcuchem.
Składnia:
Empty SetFormat(String sFormat)
Parametry:
sFormat(String) Format konwersji pomiędzy wartością a łańcuchem. Patrz Łańcuch formatowania obiektu PmFormat.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmFormat.Format (metoda)
- PmFormat.Scan (metoda)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oFmt = Pm.CreatePmFormat();
oFmt.SetFormat("Group:1;DLen:3;");

Historia:
Pm9.00.17: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.