Promotic

Łańcuch formatowania PmFormat - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno jest przeznaczone do wytworzenia łańcucha formatowania PmFormat. Patrz Łańcuch formatowania obiektu PmFormat.
 
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć:
- w karcie "PmgNumber > Liczba"
Konfiguratory:
Typ danych (Type)Typ danych formatowanej wartości. Patrz Type:xx;.
Float = liczba rzeczywista
Int = liczba całkowita
Bool = wartość logiczna
String = łańcuch tekstowy
DateTime = data oraz czas
TimeSpan = przedział czasu
Łańcuch formatowania (Fmt)Łańcuch formatowania do wyświetlenia wartości. Patrz Fmt:ss.
Ilość miejsc dziesiętnych (DLen)Określa wymaganą ilość znaków po prawej stronie od separatora miejsc dziesiętnych. Patrz DLen:nn.
-1 = nieograniczone
0 = liczba całkowita
1
2
3 (domyślnie)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Separator miejsc dziesiętnych (DSep)Ustawienie separatora miejsc dziesiętnych (Ma znaczenie tylko jeżeli DLen != 0) Patrz DSep:nn.
0 = znak '.' (kropka) (domyślnie)
1 = znak ',' (przecinek)
Zera na końcu części dziesiętnej (DZero)Ustawienie wyświetlania zer na końcu części dziesiętnej. (Ma znaczenie tylko jeżeli DLen != 0) Patrz DZero:nn.
0 = Pozostaw bez zmian (domyślnie)
1 = Wstaw znak ' ' (spacja) zamiast znaku '0' (zero)
2 = Usuń zera lub separator miejsc dziesiętnych
Całkowita ilość znaków (Len)Całkowita ilość znaków bez LTxt oraz RTxt. W przypadku wartości liczbowej włącznie ze znakami Sign, DSep, Group. Patrz Len:nn.
Ilość znakówWymagana ilość znaków.
Jeżeli krótsza od Len (IfShort)Określa korektę tekstu, która zostanie wykonana, jeżeli wartość jest krótsza od Len. Patrz IfShort:nn.
0 = pozostaw bez zmian (domyślnie)
1 = uzupełń wlewo znak ' ' (spacja)
2 = uzupełń wprawo znak ' ' (spacja)
7 = uzupełń wlewo znak '0' (zero)
Jeżeli dłuższa od Len (IfLong)Określa korektę tekstu, która zostanie wykonana, jeżeli wartość jest dłuższa od Len. Patrz IfLong:nn.
0 = pozostaw bez zmian (domyślnie)
1 = obetnij Z LEWEJ na długość Len
2 = obetnij Z PRAWEJ na długość Len
4 = uzupełń znakiem określonym w IfLongPar na długość Len
5 = zastąp tekstem określonym w IfLongPar
Parametr dla IfLong (IfLongPar)Określa znak lub zastępczy tekst dla klucza IfLong. Patrz IfLongPar:ss.
Grupowanie liczb (Group)Ustawienie grupowania liczb. Patrz Group:nn.
0 = niegrupuj (domyślnie)
1 = grupuj część całkowitą (tysiące)
2 = grupuj część dziesiętną (tysięczne)
3 = grupuj część całkowitą oraz dziasiętną (tysiące oraz tysięczne)
Separator grup (GroupSep)Ustawienie separatora pomiędzy grupami liczb. Patrz GroupSep:nn.
0 = znak ' ' (spacja) (domyślnie)
1 = znak '.' (kropka)
2 = znak ',' (przecinek)
System liczbowy (Radix)Wyświetlenie wartości w innym systemie liczbowym. Patrz Radix:nn.
2 = dwójkowy system liczbowy
8 = ósemkowy system liczbowy
10 = dziesiętny system liczbowy (domyślnie)
16 = szesnastkowy system liczbowy
Znak plus (Sign)Ustawienie sposobu wyświetlania znaku plus. Patrz Sign:nn.
0 = niewyświetlaj (domyślnie)
1 = wyświetlaj
2 = wyświetl znak ' ' (spacja) zamiast znaku '+'
Duże/małe litery (Case)Konwersja formatowanej wartości na duże/małe litery. Patrz Case:nn.
0 = pozostaw bez zmian (domyślnie)
1 = zmień na duże litery (UpperCase)
2 = zmień na małe litery (LowerCase)
Tekst wlewo (LTxt)Tekst, który zostanie wyświetlony po lewej stronie formatowanej wartości. Patrz LTxt:ss.
Tekst wprawo (RTxt)Tekst, który zostanie wyświetlony po prawej stronie formatowanej wartości. Patrz RTxt:ss.
Podgląd
Łańcuch formatowaniaPodgląd wytworzonego łańcucha formatowania.
Przykład
WartośćLiczbowa lub łańcuchowa wartość źródłowa przeznaczona do naformatowania.
Naformatowany tekstWartość wyjściowa, która została naformatowana przy pomocy wybranego łańcucha formatowania.

Historia:
Pm9.00.17: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.