Promotic

Łańcuch formatowania PmFormat - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno jest przeznaczone do wytworzenia łańcucha formatowania PmFormat. Patrz Łańcuch formatowania obiektu PmFormat.
 
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć:
- w karcie "PmgNumber > Liczba"
Konfiguratory:
Typ danych (Type)Typ danych formatowanej wartości. Patrz Type:xx;.
Float = liczba rzeczywista
Int = liczba całkowita
Bool = wartość logiczna
String = łańcuch tekstowy
DateTime = data oraz czas
TimeSpan = przedział czasu
Typ formatowania przedziału czasu (FmtType)Typ formatowania przedziału czasu, patrz FmtType:nn. Konfigurator ten jest widoczny tylko jeżeli Typ danych (Type) formatowanej wartości został ustawiony na TimeSpan.
0 - formatowanie przedziału czasu użytkownikiem - Format przedziału czasu określony łańcuchem formatowania użytkownika.
10 - systemowe formatowanie przedziału czasu - Format przedziału czasu określony systemowym łańcuchem formatowania w postaci [-][Nd][Nh][Nm][Ns][Nt].
Format przedziału czasu (Fmt)Formatowanie przedziału czasu użytkownika, Patrz Fmt:ss. Konfigurator ten jest widoczny tylko jeżeli Typ danych (Type) formatowanej wartości został ustawiony na TimeSpan i Typ formatowania przedziału czasu (FmtType) został ustawiony na 0.
Format czasu (Fmt)Formatowanie czasu użytkownika, Patrz Fmt:ss. Konfigurator ten jest widoczny tylko jeżeli Typ danych (Type) formatowanej wartości został ustawiony na DateTime.
Ilość miejsc dziesiętnych (DLen)Określa wymaganą ilość znaków po prawej stronie od separatora miejsc dziesiętnych. Patrz DLen:nn.
-1 = nieograniczone
0 = liczba całkowita
1
2
3 (domyślnie)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Separator miejsc dziesiętnych (DSep)Ustawienie separatora miejsc dziesiętnych (Ma znaczenie tylko jeżeli DLen != 0) Patrz DSep:nn.
0 = znak '.' (kropka) (domyślnie)
1 = znak ',' (przecinek)
Zera na końcu części dziesiętnej (DZero)Ustawienie wyświetlania zer na końcu części dziesiętnej. (Ma znaczenie tylko jeżeli DLen != 0) Patrz DZero:nn.
0 = Pozostaw bez zmian (domyślnie)
1 = Wstaw znak ' ' (spacja) zamiast znaku '0' (zero)
2 = Usuń zera lub separator miejsc dziesiętnych
Całkowita ilość znaków (Len)Całkowita ilość znaków bez LTxt oraz RTxt. W przypadku wartości liczbowej włącznie ze znakami Sign, DSep, Group. Patrz Len:nn.
Ilość znakówWymagana ilość znaków.
Jeżeli krótsza od Len (IfShort)Określa korektę tekstu, która zostanie wykonana, jeżeli wartość jest krótsza od Len. Patrz IfShort:nn.
0 = pozostaw bez zmian (domyślnie)
1 = uzupełń wlewo znak ' ' (spacja)
2 = uzupełń wprawo znak ' ' (spacja)
7 = uzupełń wlewo znak '0' (zero)
Jeżeli dłuższa od Len (IfLong)Określa korektę tekstu, która zostanie wykonana, jeżeli wartość jest dłuższa od Len. Patrz IfLong:nn.
0 = pozostaw bez zmian (domyślnie)
1 = obetnij z lewej na długość Len
2 = obetnij z prawej na długość Len
4 = uzupełń znakiem określonym w IfLongPar na długość Len
5 = zastąp tekstem określonym w IfLongPar
Parametr dla IfLong (IfLongPar)Określa znak lub zastępczy tekst dla klucza IfLong. Patrz IfLongPar:ss.
Grupowanie liczb (Group)Ustawienie grupowania liczb. Patrz Group:nn.
0 = niegrupuj (domyślnie)
1 = grupuj część całkowitą (tysiące)
2 = grupuj część dziesiętną (tysięczne)
3 = grupuj część całkowitą oraz dziasiętną (tysiące oraz tysięczne)
Separator grup (GroupSep)Ustawienie separatora pomiędzy grupami liczb. Patrz GroupSep:nn.
0 = znak ' ' (spacja) (domyślnie)
1 = znak '.' (kropka)
2 = znak ',' (przecinek)
System liczbowy (Radix)Wyświetlenie wartości w innym systemie liczbowym. Patrz Radix:nn.
2 = dwójkowy system liczbowy
8 = ósemkowy system liczbowy
10 = dziesiętny system liczbowy (domyślnie)
16 = szesnastkowy system liczbowy
Znak plus (Sign)Ustawienie sposobu wyświetlania znaku plus. Patrz Sign:nn.
0 = Niewyświetlaj (domyślnie)
1 = Wyświetlaj
2 = Wyświetl znak ' ' (spacja) zamiast znaku '+'
Duże/małe litery (Case)Konwersja formatowanej wartości na duże/małe litery. Patrz Case:nn.
0 = pozostaw bez zmian (domyślnie)
1 = zmień na duże litery (UpperCase)
2 = zmień na małe litery (LowerCase)
Tekst wlewo (LTxt)Tekst, który zostanie wyświetlony po lewej stronie formatowanej wartości. Patrz LTxt:ss.
Tekst wprawo (RTxt)Tekst, który zostanie wyświetlony po prawej stronie formatowanej wartości. Patrz RTxt:ss.
Podgląd
Łańcuch formatowaniaPodgląd wytworzonej reguły formatowania.
Przykład
WartośćLiczbowa lub łańcuchowa wartość źródłowa przeznaczona do naformatowania.
Naformatowany tekstWartość wyjściowa, która została naformatowana przy pomocy wybranego łańcucha formatowania.

Historia:
Pm9.00.17: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.