Promotic

Scan - metoda obiektu PmFormat

Opis:
Konwersja łańcucha tekstowego na wartość według określonego formatu.
Składnia:
Variant Scan(String sString)
Parametry:
sString(String) Łańcuch tekstowy, który zostanie skonwertowany na wartość według określonego formatu.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oFmt = Pm.CreatePmFormat("Type:String;LTxt:N_48_;");
var val = oFmt.Scan("N_48_Test");   // val="Test"
Przykład2:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oFmt = Pm.CreatePmFormat("Type:Int;Radix:16;LTxt:0x;");
var val = oFmt.Scan("0xB");   // val=11
Przykład3:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oFmt = Pm.CreatePmFormat("Type:Float;LTxt:Temperatura ;RTxt:°C;DLen:0;");
var val = oFmt.Scan("Temperatura 33.6°C");   // val=33.6

Historia:
Pm9.00.17: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.