Promotic

CreatePmFormat - metoda obiektu Pm

Opis:
Wytworzy obiekt typu PmFormat, przy pomocy którego można ustawić format konwersji pomiędzy wartością a łańcuchem.
Składnia:
Object CreatePmFormat([String sFormat])
Parametry:
sFormat[opcjonalne] (String) Reguła formatowania. Patrz Łańcuch formatowania obiektu PmFormat.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oFmt = Pm.CreatePmFormat();
// lub
var oFmt = Pm.CreatePmFormat("Group:1;DLen:3;");

Historia:
Pm9.00.17: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreatePmFormat
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.