Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Linear - metoda obiektu Pm

Opis:
Uzyska wartość funkcji (lub argumentu) funkcji liniowej określonej przez punkty [x1,fx1] oraz [x2, fx2].
Składnia:
Linear(Val As Double, x1 As Double, x2 As Double, fx1 As Double, fx2 As Double, Attr As Long) As Double
Wołanie:
n = Pm.Linear(Val, x1, x2, fx1, fx2, Attr)
Parametry:
Val(Double) argument, dla którego jest obliczana wartość funkcji
x1(Double) argument pierwszego punktu danej funkcji liniowej
x2(Double) argument drugiego punktu funkcji liniowej
fx1(Double) wartość funkcji dla argumentu pierwszego punktu
fx2(Double) wartość funkcji dla argumentu drugiego punktu
Attr(Long) Atrybut obliczenia
0 - Val przedstawia wartość argumentu, metoda zwraca wartość funkcji.
Jeżeli Val < x1, wtedy zwraca fx1
Jeżeli Val > x2, wtedy zwraca fx2
W innym przypadku zwraca wartością funkcji liniowej
1 - Val jest wartością funkcji, metoda zwraca argument. Jeżeli Val jest poza zakresem (fx1, fx2), wtedy zwrócona wartość jest x1 lub x2.
2 - Val przedstawia wartość argumentu, metoda zwraca wartość funkcji. Fukncja jest funkcją liniową w całym zakresie istnienia funkcji.
3 - Val przedstawia wartość funkcji, metoda zwraca argument. Fukncja jest funkcją liniową w całym zakresie istnienia funkcji.
Notatka:
Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach.

Metoda działa również w Makro wyrażenie $.exproraz w zdarzeniu onDraw elementu graficznego PmiCanvas.

Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var fx = Pm.Linear(0.5, 0, 1, 4, 5, 2);  //w zmiennej fx będzie wartość 4.5
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- Linear
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice