Promotic

Linear - metoda obiektu Pm

Opis:
Uzyska wartość funkcji (lub argumentu) funkcji liniowej określonej przez punkty [x1,fx1] oraz [x2, fx2].
Składnia:
Double Linear(Double Val, Double x1, Double x2, Double fx1, Double fx2, Long Attr)
Parametry:
Val(Double) Argument, dla którego jest obliczana wartość funkcji
x1(Double) Argument pierwszego punktu danej funkcji liniowej
x2(Double) Argument drugiego punktu funkcji liniowej
fx1(Double) Wartość funkcji dla argumentu pierwszego punktu
fx2(Double) Wartość funkcji dla argumentu drugiego punktu
Attr(Long) Atrybut obliczenia
0 - Val przedstawia wartość argumentu, metoda zwraca wartość funkcji.
Jeżeli Val < x1, wtedy zwraca fx1
Jeżeli Val > x2, wtedy zwraca fx2
W innym przypadku zwraca wartością funkcji liniowej
1 - Val jest wartością funkcji, metoda zwraca argument. Jeżeli Val jest poza zakresem (fx1, fx2), wtedy wartość zwrotna jest x1 lub x2.
2 - Val przedstawia wartość argumentu, metoda zwraca wartość funkcji. Funkcja jest funkcją liniową w całym zakresie istnienia funkcji.
3 - Val przedstawia wartość funkcji, metoda zwraca argument. Funkcja jest funkcją liniową w całym zakresie istnienia funkcji.
Notatka:
Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var fx = Pm.Linear(0.5, 0, 1, 4, 5, 2);   // w zmiennej fx będzie wartość 4.5
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- Linear
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.