Update cookies preferences
Promotic

ScanDate - metoda obiektu Pm

Opis:
Uzyska datę i czas z wartości tekstowej według określonej reguły formatowania.
Niniejsza metoda jest przestarzała (lecz funkcjonalna) oraz dogodniejszym jest zastosowanie obiektu PmFormat (patrz również Łańcuch formatowania obiektu PmFormat).
Składnia:
Date ScanDate(String sDate, Long nFormatType, [String sFormatValue])
Parametry:
sDate(String) Zmienna typu String (data oraz czas)
nFormatType(Long) Typ formatowania daty i czasu.
1 - Zapis daty i czasu na przykład w formie: 2024.10.11 15:23:28.082. Zależy tylko na kolejności, oprócz roku w sDate nie mogą znajdować się inne informacje a oddzielone mogą być dowolne (tak samo jak ScanDate(10, "YomdHMST")).
sFormatValue nie jest wykorzystane.
10 - Data oraz czas są zapisane w sDate w postaci zestawu liczb (oddzielone dowolnym znakiem oprócz liczb).
W sFormatValue znajduje się kolejność znaczenia tych liczb.
sFormatValue[opcjonalne] (String) Uzupełniające informacje o formacie daty i czasu.
- Dla nFormatType = 1:
nie jest wykorzystane. Nie określać.
- Dla nFormatType = 10:
Tu należy określić kolejność pozycji daty i czasu w sDate.
Na przykład: "YmdoHMST", gdzie:
Y=rok (np. 2024)
m=miesiąc (01-12)
d=dzień (01-31)
H=godzina (00-23)
M=minuta (00-59)
S=sekunda (00-59)
T=milisekunda (000-999)
o=optional: Od tej pozycji są wszystkie następne pozycje opcjonalne. Na przykład rok, miesiąc oraz dzień musi być w sDate określony, ale pozostałe nie muszą być określone.

Pozycje mogą zostać określone w dowolnej kolejności i w sDate mogą być od siebie oddzielone dowolnym znakiem oprócz liczb.
Pozycje nie muszą być od siebie oddzielone żadnymi znakami (np. "20241011152328082"). Te natomiast muszą być:
- rok musi zawierać 4 cyfry
- miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda musi zawierać 2 cyfry
- milisekunda musi zawierać 3 cyfry
Notatka:
Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sDate = "2024.10.11 15:23:28.082";
var tDate = Pm.ScanDate(sDate, 1);

Historia:
Pm8.03.21: Dostępne dla Web paneli. Uogólniono nFormatType=10 (określa się format dla data w formie "YmdHMS").
Pm8.02.15: Usunięty błąd: czasami zostały niepoprawnie zweryfikowane milisekundy.
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- ScanDate
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.