Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ScanDate - metoda obiektu Pm

Opis:
Uzyska datę i czas z wartości tekstowej według określonego przepisu formatującego.
Składnia:
Date ScanDate(String sDate, Long nFormatType, [String sFormatValue])
Wołanie:
t = Pm.ScanDate(sDate, nFormatType, sFormatValue)
Parametry:
sDate(String) Zmienna typu String (data oraz czas)
nFormatType(Long) Typ formatu daty i czasu.
1 - Zapisanie daty i czasu na przykład w postaci: 2020.10.11 15:23:28.082. Zależy tylko na kolejności, oprócz roku w sDate nie mogą znajdować się inne informacje a oddzielone mogą być dowolne (tak samo jak ScanDate(10, "YomdHMST")).

sFormatValue nie jest wykorzystane.

10 - Data oraz czas są zapisane w sDate w postaci zestawu liczb (oddzielone dowolnym znakiem oprócz liczb).

W sFormatValue znajduje się kolejność znaczenia tych liczb.

sFormatValue[opcjonalne] (String) Uzupełniające informacje o formacie daty i czasu.
- Dla nFormatType = 1:

nie jest wykorzystane. Nie określać.

- Dla nFormatType = 10:

Tu należy określić kolejność pozycji daty i czasu w sDate.

Na przykład: "YmdoHMST", gdzie:

Y=rok (np. 2020)
m=miesiąc (01-12)
d=dzień (01-31)
H=godzina (00-23)
M=minuta (00-59)
S=sekunda (00-59)
T=milisekunda (000-999)
o=optional: Od tej pozycji są wszystkie następne opcjonalne. Na przykład rok, miesiąc oraz dzień musi być w sDate określony, ale pozostałe nie muszą być określone.

Pozycje mogą zostać określone w dowolnej kolejności i w sDate mogą być od siebie oddzielone dowolnym znakiem oprócz liczb.

Pozycje nie muszą być od siebie oddzielone żadnymi znakami (np. "20201011152328082"). Te natomiast muszą być:

- rok musi zawierać 4 cyfry
- miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda musi zawierać 2 cyfry
- milisekunda musi zawierać 3 cyfry
Notatka:

Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.

Metoda ta działa także w Web panelach.

Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sDate = "2020.10.11 15:23:28.082";
var tDate = Pm.ScanDate(sDate, 1);

Historia:
Pm8.03.21: usprawniono dla Web paneli oraz uogólniono nFormatType=10 (określa się format dla data w postaci "YmdHMS").
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- ScanDate
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice