Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CreateDate - metoda obiektu Pm

Opis:
Wytworzy data oraz czas z poszczególnych części lub przedziału czasu.
Składnia:
CreateDate(nYear As Long, nMonth As Long, nDay As Double, nHour As Double, nMinute As Double, nSecond As Double, nMilli As Long) As Date
Wołanie:
t = Pm.CreateDate(nYear, nMonth, nDay, nHour, nMinute, nSecond, nMilli)
Parametry:
nYear(Long) Rok wprowadzony bezwzględnie, na przykład 2017. Jeżeli metoda ma zwrócić zakres czasu, wtedy musi być ustawiony na 0.
nMonth(Long) Miesiąc w roku (1-12). Jeżeli metoda ma zwrócić zakres czasu, wtedy musi być ustawiony na 0.
nDay(Double)

Jeżeli metoda ma zwrócić czas bezwzględny, wtedy określa dzień w miesiącu (1-31).

Jeżeli metoda ma zwrócić zakres czasu, wtedy określa ilość dni.

nHour(Double)

Jeżeli metoda ma zwrócić czas bezwzględny, wtedy określa godzina w dniu (0-23).

Jeżeli metoda ma zwrócić zakres czasu, wtedy określa ilość godzin.

nMinute(Double)

Jeżeli metoda ma zwrócić czas bezwzględny, wtedy określa minuta w godzinie (0-59).

Jeżeli metoda ma zwrócić zakres czasu, wtedy określa ilość minut.

nSecond(Double)

Jeżeli metoda ma zwrócić czas bezwzględny, wtedy określa sekunda w minucie (0-59).

Jeżeli metoda ma zwrócić zakres czasu, wtedy określa ilość sekund.

nMilli(Long) Ustawia ilość milisekund (0-999).
Notatka:
Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach.
Przykład1:
Bezwzględny czas zwrócony przez metodę będzie równy: 22.3.2017 12:30:30.500.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var tDate = Pm.CreateDate(2017, 3, 22, 12, 30, 30, 500);
Przykład2:
Przedział czasu zwrócony przez metodę będzie wynosić 42 dni, 12 godzin oraz 30 minut.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var tDateInterval = Pm.CreateDate(0, 0, 42, 12, 30, 0, 0);
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreateDate
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice