Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CreateDate - metoda obiektu Pm

Opis:
Wytworzy data oraz czas z poszczególnych części.
Składnia:
CreateDate(nYear As Long, nMonth As Long, nDay As Double, nHour As Double, nMinute As Double, nSecond As Double, nMilli As Long) As Date
Wołanie:
t = Pm.CreateDate(nYear, nMonth, nDay, nHour, nMinute, nSecond, nMilli)
Parametry:
nYear(Long) Rok. Na przykład 2018.
nMonth(Long) Miesiąc w roku (1-12).
nDay(Double) dzień w miesiącu (1-31).
nHour(Double) godzina w dniu (0-23).
nMinute(Double) minuta w godzinie (0-59).
nSecond(Double) Sekunda w minucie (0-59).
nMilli(Long) Ilość milisekund (0-999).
Notatka:
Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var tDate;
tDate = Pm.CreateDate(2018, 3, 22, 12, 30, 30, 500);  //Zwraca data 22.3.2018 12:30:30.500.
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreateDate
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice