Update cookies preferences
Promotic

DirRemove - metoda obiektu Pm

Opis:
Usunie foldera plików.
Składnia:
Boolean DirRemove(String sDir)
Parametry:
sDir(String) Ścieżka względna lub bezwzględna oraz nazwa foldera.
Jest zalecane stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.
Wartość zwrotna:
true - przy powodzeniu
false - przy błędzie
Notatka:
Jeżeli jest wprowadzona ścieżka względna, wtedy punktem odniesienia jest folder bieżącej aplikacji.
Metoda zawiedzie, jeżeli folder nie jest pusty. Niniejszej metody nie można zastosować do grupowego kasowania folderów (np. "*.*").

Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.DirRemove("#data:Folder1");
Przykład2:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var bDirRemove = Pm.DirRemove("#data:Folder1");
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- DirRemove
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.