Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DirRemove - metoda obiektu Pm

Opis:
Usunie folder (katalog)..
Składnia:
Boolean DirRemove(String sDir)
Wołanie:
Pm.DirRemove sDir
Parametry:
sDir(String) Ścieżka względna lub bezwzględna oraz nazwa foldera.

Zalecanym jest stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.

Wartość zwrotna:
true - przy powodzeniu
false - przy błędzie
Notatka:
Jeżeli jest wprowadzona ścieżka względna, wtedy punktem odniesienia jest folder bieżącej aplikacji.

Metoda zawiedzie, jeżeli folder nie jest pusty. Niniejszej metody nie można zastosować do grupowego kasowania folderów (np. "*.*").

 
Metoda ta nie działa w panelach w języku JavaScript (dlatego nie działa również w Web panelach).
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.DirRemove("#data:Folder1");
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- DirRemove
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice