Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

InfoWriteToFile - metoda obiektu Pm

Opis:
Metoda zapisze zawartość zakładki INFO systemu do pliku tektowego. Czynność ta zostanie wykonana tak samo jak akcja po naciśnięciu przycisku "Druk do pliku" w oknie INFO systemu.
Składnia:
Boolean InfoWriteToFile(String sInfoPath, String sInfoName, String sFile, Boolean bAdd)
Wołanie:
b = Pm.InfoWriteToFile(sInfoPath, sInfoName, sFile, bAdd)
Parametry:
sInfoPath(String) Ścieżka do pozycji INFO systemu.

Jest to na przykład "COMM/PmModbusMr_0" do komunikacji.

Uwaga: nie chodzi tu o ścieżkę w drzewie Pma obiektów. Chodzi o ścieżkę w drzewie przeglądania INFO systemu!

sInfoName(String) Nazwa pozycji, którą jest nazwa zakładki w INFO systemie.

Jest to na przykład "Monitor" dla pozycji "COMM/driver".

Jeżeli zostanie wprowadzone "$all", wtedy zapis zostanie wykonany dla wszystkich zakładek, którymi dysponuje dana pozycja.

sFile(String) Nazwa pliku ze ścieżką, do którego mają zostać zapisane dane.

Zalecanym jest stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.

bAdd(Boolean) true oznacza dodanie na koniec pliku, false oznacza przepisanie zawartości pliku.
Wartość zwrotna:
true - przy powodzeniu
false - przy błędzie
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład:
Dodanie listy błędów globalnych do pliku tekstowego Info.txt w folderze aplikacji.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.InfoWriteToFile("Errors", "Global", "#app:Info.txt", true);
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- InfoWriteToFile
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice