Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetActiveWorkspace - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca odniesienie do aktywnego obiektu PmWorkspace..
Składnia:
GetActiveWorkspace As Object
Wołanie:
Set o = Pm.GetActiveWorkspace
Notatka:

Uwaga! Metoda może zwrócić Nothing, dlatego wynik powinien być przetestowany, żeby nie doszło do wywołania metody nad nie istniejącym odniesieniem.

 
Metoda jest wykorzystywana zwłaszcza przy pracy z kilka otwartymi obszarami roboczymi (obiekty PmWorkspace), na przykład przy wykorzystaniu kilku monitorów (patrz Jak stosować aplikację PROMOTIC na dwu lub kilku ekranach). Wtedy metoda zwraca PmWorkspace, z którym ostatnio pracowano (tzn. który posiada fokus).
 
Metoda ta nie działa w panelach w języku JavaScript (dlatego nie działa również w Web panelach).
Przykład:
Uzyskanie odniesienia do aktywnego obiektu PmWorkspace i otwarcie panelu "/panel1" w ramce main.
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim oWs
Set oWs = Pm.GetActiveWorkspace()
If Not oWs Is Nothing Then
  oWs.OpenView "/panel1", "target:main;", ""
End If
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- GetActiveWorkspace
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice