Update cookies preferences
Promotic

GetActiveWorkspace - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca aktywny obiekt PmaWorkspace.
Składnia:
Object GetActiveWorkspace()
Notatka:
Uwaga! Metoda może zwrócić null dla JavaScript lub Nothing dla VBScript i dlatego wynik powinien być przetestowany, żeby nie doszło do wywołania metody nad nie istniejącym odniesieniem.

Metoda jest wykorzystywana zwłaszcza przy pracy z kilka otwartymi obszarami roboczymi równocześnie (obiekty PmaWorkspace), na przykład przy wykorzystaniu kilku monitorów (patrz Jak stosować aplikację PROMOTIC na dwu lub kilku ekranach). W tym przypadku metoda zwraca obiekt PmaWorkspace, z którym ostatnio pracowano (tzn. który posiada fokus).

Metoda ta nie działa w Web panelach.
Patrz również:
- PmaWorkspace (obiekt)
Przykład:
Uzyska odniesienia do aktywnego obiektu PmaWorkspace i otwarcie panela "/panel1" w ramce "main".
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oWs = Pm.GetActiveWorkspace();
if (oWs)
{
var oCreator = Pm.CreateView(oWs, "/panel1", "", "target:_blank;");
oCreator.Open();
}

Historia:
Pm8.00.06: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- GetActiveWorkspace
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.