Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetActiveWorkspace - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca aktywny obiekt PmaWorkspace..
Składnia:
Object GetActiveWorkspace()
Wołanie:
oWorkspace = Pm.GetActiveWorkspace()
Notatka:

Uwaga! Metoda może zwrócić null dla JavaScript lub Nothing pro VBScript, dlatego wynik powinien być przetestowany, żeby nie doszło do wywołania metody nad nie istniejącym odniesieniem.

 
Metoda jest wykorzystywana zwłaszcza przy pracy z kilka otwartymi obszarami roboczymi (obiekty PmaWorkspace), na przykład przy wykorzystaniu kilku monitorów (patrz Jak stosować aplikację PROMOTIC na dwu lub kilku ekranach). Wtedy metoda zwraca PmaWorkspace, z którym ostatnio pracowano (tzn. który posiada fokus).
 
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład:
Uzyska odniesienia do aktywnego obiektu PmaWorkspace i otwarcie panelu "/panel1" w ramce main.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oWs = Pm.GetActiveWorkspace();
if (oWs)
oWs.OpenView("/panel1", "target:main;", "");

Historia:
Pm8.00.06: Wytworzono
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- GetActiveWorkspace
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice