Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FindUserIdLocal - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca identyfikator użytkownika lokalnego, który odpowiada wprowadzonym parametrom logowania.
Składnia:
String FindUserIdLocal(String sName, String sPassword)
Wołanie:
b = Pm.FindUserIdLocal(sName, sPassword)
Parametry:
sName(String) Nazwa użytkownika
sPassword(String) Hasło użytkownika
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład:
Test, czy użytkownik lokalny, okreólony przez wprowadzoną nazwę i hasło użytkownika jest członkiem grupy użytkowników "OPERATOR"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (Pm.TestUserInGroup(1, "OPERATOR", Pm.FindUserIdLocal("JAN NOVY", "JN")))
//...
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FindUserIdLocal
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice