Promotic

FileWriteVariable - metoda obiektu Pm

Opis:
Zapis zawartości zmiennej do pliku.
Niniejsza metoda jest przestarzała (lecz funkcjonalna) oraz dogodniejszym jest zastosowanie metody PmBuffer.SaveToFile.
Składnia:
Boolean FileWriteVariable(String sFile, Variant vValue)
Parametry:
sFile(String) Nazwa pliku ze ścieżką.
Jeżeli nie jest wprowadzona pełna ścieżka, wtedy zostanie uzupełniona względem do foldera aplikacji.
Jest zalecane stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.
vValue(Variant) Zmienna, która ma zostać zapisana
Wartość zwrotna:
true - przy powodzeniu
false - przy błędzie
Notatka:
Wartość może być dowolnego typu danych, włącznie z tablicą (patrz przykład). Do pliku w formacie binarnym jest zapisywany zarówno typ danych zmiennej jak również jej wartość.

Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var bWrite = Pm.FileWriteVariable("#app:Value1.dat", Pm.Array1(4, 5, "Hello"));
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileWriteVariable
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.