Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FileWriteVariable - metoda obiektu Pm

Opis:
Zapisanie zawartości zmiennej do pliku.
Składnia:
FileWriteVariable(sFile As String, vValue As Variant) As Boolean
Wołanie:
b = Pm.FileWriteVariable(sFile, vValue)
Parametry:
sFile(String) Nazwa pliku ze ścieżką. Jeżeli nie jest wprowadzona pełna ścieżka, wtedy zostanie uzupełniona względnie w stosunku do foldera aplikacji.

Zalecanym jest stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.

vValue(Variant) Zmienna, która ma zostać zapisana
Wartość zwrotna:
true - przy powodzeniu
false - przy błędzie
Notatka:
Wartość może być dowolnego typu danych, łącznie tablica (patrz przykład). Do pliku w formacei binarnym jest zapisywany zarówno typ danych zmiennej jak również jej wartość.
 
Metoda ta nie działa w panelach w języku JavaScript (dlatego nie działa również w Web panelach).
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.FileWriteVariable "#app:Value1.dat", Array(4, 5, "Hello")
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileWriteVariable
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice