Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LicenceInfo - metoda obiektu Pm

Opis:
Uzyska informację o licencjach (w kluczu licencyjnym) PROMOTIC aplikacji.
Składnia:
Variant LicenceInfo(Long nWhat)
Wołanie:
x = Pm.LicenceInfo(nWhat)
Parametry:
nWhat(Long) Typ odczytywanej wartości:
0 - Numer licencji (numer klucza licencyjnego).
1 - Unikalny numer użytkownika (PmUserNumber). Służy do zabezpieczenia uruchomienia runtime aplikacji PROMOTIC, patrz Przykład. Jeżeli numer użytkownika nie jest zawarty w licencji, wtedy zwracany jest numer 0.

W celu zabezpieczenia środowiska deweloperskiego: patrz okno konfiguracyjne Upoważnienie do edycji aplikacji.

2 - Tryb licencji (bez klucza licencyjnego, runtime, deweloperska). Nieodczytuje na nowo zawartości klucza licencyjnego, lecz zwraca wartości uprzednio wczytane. To oznacza, że opisywana właściwość nie zarejestruje wymiany klucza licencyjnego za inny lub jego usunięcia.
3 - Tryb licencji (bez klucza licencyjnego, runtime, deweloperska) z nowym wczytaniem zawartości klucza licencyjnego. To znaczy, że opisywana właściwość zarejestruje wymianę klucza licencyjnego za inny lub jego usunięcie. Uwaga! Operacja ta może trwać względnie długo, dlatego nie należy ją wykonywać zbyt często (lepiej z periodem kilku minut lub więcej).
10 - Okres wystąpienia błędu komunikacji z serwerem licencyjnym w sekundach. Wartość 0 oznacza, że ostatnia komunikacja z serwerem licencyjnym przebiegła poprawnie. Wartość > 0 oznacza, że jedna lub kilka ostatnich komunikacji z serwerem licencyjnym nie powiodły się. Każda poprawna komunikacja z serwerem licencyjnym wyzeruje okres wystąpienia błędu. W celu wyświetlenia informacji o utracie komunikacji z serwerem licencyjnym w panelu lokalnym oraz webowym można zastosować powiązanie danych "SP - Powiązanie danych z właściwością obiektu Pm" z tą metodą. Przykład zawartości konfiguratora z powiązaniem $db.SP(0,"LicenceInfo(10)").
11 - Czas w sekundach, po upłynięciu którego podczas wystąpienia błędu komunikacji z serwerem licencyjnym dojdzie do wyświetlenia okna z "powiadomieniem" dla obsługi (domyślnie 10 minut tzn. 600 sekund).
12 - Czas w sekundach, po upłynięciu którego podczas wystąpienia błędu komunikacji z serwerem licencyjnym dojdzie do zatrzymania aplikacji (domyślnie 48 godzin tzn. 172800 sekund).
23 - Maxymalna ilość klientów typu "PmWebClient". Informacjeostanie klientów można stwierdzić w INFO systemie w zakładce "/COMM/ClientLicence".
24 - Bieżąca ilość podłączonych klientów typu "PmWebClient".
25 - Maksymalna ilość klientów typu "PmDataClient" oraz "PmWebClient".
26 - Bieżąca ilość podłączonych klientów typu "PmDataClient" oraz "PmWebClient". Informacja taka może być dogodna na przykład dla monitoringu działania Webu w aplikacji.
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład:
Zabezpieczenie aplikacji tak, żeby można ją było uruchamiać wyłącznie z taką licencją (kluczem licencyjnym), która zawiera w sobie zapisany numer użytkownika 123. Do zdarzenia PmaRoot.onAppStartBegin wystarczy wpisać na przykład następujący skrypt:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (!(123 == Pm.LicenceInfo(1)))
{
Pm.MessageBox("Error", "Bad HW key !!", 0x0+0x10000000);
Pm.AppQuit(1);
}

Historia:
Pm8.03.23: Nowe możliwości metody LicenceInfo(10/11/12) w celu stwierdzenia jak długo już trwa utrata komunikacji z serwerem licencyjnym.
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LicenceInfo
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice