Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LicenceInfo - metoda obiektu Pm

Opis:
Uzyska informację o licencjach (w kluczu licencyjnym) PROMOTIC aplikacji.
Składnia:
LicenceInfo(nWhat As Long) As Variant
Wołanie:
x = Pm.LicenceInfo(nWhat)
Parametry:
nWhat(Long) Typ odczytywanej wartości:
0 - Numer licencji (numer klucza licencyjnego).
1 - Unikalny numer użytkownika (PmUserNumber). Służy do zabezpieczenia uruchomienia runtime aplikacji PROMOTIC, patrz Przykład. Jeżeli numer użytkownika nie jest zawarty w licencji, wtedy zwracany jest numer 0.

W celu zabezpieczenia środowiska deweloperskiego: patrz ustawienie Uwierzytelnienie do edycji aplikacji.

2 - Tryb licencji (bez klucza licencyjnego, runtime, deweloperska). Nieodczytuje na nowo zawartości klucza licencyjnego, lecz zwraca wartości uprzednio wczytane. To oznacza, że opisywana właściwość nie zarejestruje wymiany klucza licencyjnego za inny lub jego usunięcia.
3 - Tryb licencji (bez klucza licencyjnego, runtime, deweloperska) z nowym wczytaniem zawartości klucza licencyjnego. To znaczy, że opisywana właściwość zarejestruje wymianę klucza licencyjnego za inny lub jego usunięcie. Uwaga!Operacja ta może trwać względnie długo, dlatego nie należy ją wykonywać zbyt często (lepiej z periodem kilku minut lub więcej).
10 - Okres wystąpienia błędu komunikacji z serwerem licencyjnym w sekundach. Wartość 0 oznacza, że ostatnia komunikacja z serwerem licencyjnym przebiegła poprawnie. Wartość > 0 oznacza, że jedna lub kilka ostatnich komunikacji z serwerem licencyjnym nie powiodły się. Każda poprawna komunikacja z serwerem licencyjnym wyzeruje okres wystąpienia błędu. W celu wyświetlenia informacji o utracie komunikacji z serwerem licencyjnym w panelu lokalnym oraz webowym można zastosować powiązanie Powiązanie danych SP - Powiązanie z właściwością obiektu Pm z tą metodą. Przykład zawartości konfiguratora z powiązaniem $db.SP(0,"LicenceInfo(10)").
11 - Czas w sekundach, po upłynięciu którego podczas wystąpienia błędu komunikacji z serwerem licencyjnym dojdzie do wyświetlenia okna z "powiadomieniem" dla obsługi (domyślnie 10m tzn. 600s).
12 - Czas w sekundach, po upłynięciu którego podczas wystąpienia błędu komunikacji z serwerem licencyjnym dojdzie do zatrzymania aplikacji (domyślnie 48godz. tzn. 172800s).
23 - Maxymalna ilość klientów typu "PmWebClient". Informacjeostanie klientów można stwierdzić w INFO systemie w zakładce /COMM/ClientLicence.
24 - Bieżąca ilość podłączonych klientów typu "PmWebClient".
25 - Maksymalna ilość klientów typu "PmDataClient" oraz "PmWebClient".
26 - Bieżąca ilość podłączonych klientów typu "PmDataClient" oraz "PmWebClient". Informacja taka może być dogodna na przykład dla monitoringu działania Webu w aplikacji.
Notatka:
Metoda ta nie działa w panelach w języku JavaScript (dlatego nie działa również w Web panelach).
Patrz również:
Przykład:
Zabezpieczenie aplikacji tak, żeby można ją było uruchamiać wyłącznie z taką licencją (kluczem licencyjnym), która zawiera w sobie zapisany numer użytkownika 123. Do zdarzenia PmRoot.onAppStartBegin wystarczy wpisać na przykład następujący skrypt:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

If Not (123 = Pm.LicenceInfo(1)) Then
  Pm.MessageBox "Error", "Bad HW key !!", &H0+&H10000000
  Pm.AppQuit 1
End If
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LicenceInfo
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice