Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Opis karty "Licencje" w INFO systemie środowiska deweloperskiego

Zawartość karty "Licencje" można przeglądać w INFO systemie środowiska deweloperskiego.

Karta zostanie wyświetlona podczas wyboru dowolnego obiektu w drzewie Pma obiektów w lewej części okna.

 
Karta wyświetla informacje o licencjach wybranego Pma obiektu włącznie wszystkich jego podobiektów.
Pozycje konfiguracji:
PodsumowanieŁączne informacje o całkowitej ilości zmiennych oraz paneli graficznych, które obejmuje wybrany Pma obiekt lub cała aplikacja.
Zastosowane licencjeLista wszystkich licencji zastosowanych w wybranym obiekcie włącznie jego podobiektów.
Licencje opcjonalneLista opcjonalnych licencji odpowiednich do danego zestawienia aplikacji. Pozycja ta jest widoczna tylko w karcie "Licencje" obiektu PmaRoot.

Historia:
Pm8.03.14: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice