Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Popis záložky "Licence" v INFO systému editoru aplikace.

Obsah záložky Licence si lze prohlédnout v okně INFO systému editoru aplikace. Záložka se zobrazí při výběru kteréhokoliv objektu ze stromu PROMOTIC objektů v levé části INFO okna.
 
Záložka zobrazuje informace o licencích vybraného PROMOTIC objektu včetně všech jeho podobjektů.
Konfigurační položky:
SouhrnSouhrnné informace o celkovém počtu proměnných a grafických obrazů, které obsahuje vybraný PROMOTIC objekt nebo celá aplikace.
Použité licenceSeznam všech licencí použitých ve vybraném objektu včetně jeho podobjektů.
Volitelné licenceSeznam volitelných licencí vhodných k dané konfiguraci aplikace. Tato položka je viditelná pouze u záložky Licence objektu PmRoot.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice