Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Popis položky "Warnings" v INFO systému.

Obsah položky Warnings si lze prohlédnout v INFO systému. Tuto položku lze vybrat ze stromu INFO systému v levé části INFO okna.
 
V položce Warnings je zatím pouze jediná karta Obsolete. Do této karty se vypisují zastaralé komponenty které jsou použity v aplikaci a které v dalších verzích PROMOTIC již nemusí být funkční. Projektant může tyto zastaralé komponenty převést do nových koncepcí.
 

Popis karty "Obsolete"

 
V této kartě jsou varování o zastaralých komponentách systému PROMOTIC. Pokud projektant chce v budoucnu přejít na vyšší verzi systému PROMOTIC, pak je nutno převést zastaralé komponenty na novější koncepce. Obsah této karty se naplní po spuštění aplikace do Runtime režimu, tzn. po stisku (Spustit runtime aplikaci).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice