Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Popis položky "Warnings" v INFO systému.

Obsah položky Warnings si lze prohlédnout v okně INFO systému. Tuto položku lze vybrat ze stromu INFO položek v levé části INFO okna.
 
V položce Warnings je zatím pouze jediná záložka Obsolete. Do této záložky se vypisují zastaralé komponenty které jsou použity v aplikaci a které v dalších verzích PROMOTIC již nemusí být funkční. Projektant může tyto zastaralé komponenty převést do nových koncepcí.
 

Popis záložky "Obsolete"

 
V této záložce jsou varování o zastaralých komponentách systému PROMOTIC. Pokud projektant chce v budoucnu přejít na vyšší verzi PROMOTIC, pak je nutno zastaralé komponenty převést na novější koncepce. Obsah této záložky se naplní při spuštění aplikace do Runtime režimu, tzn. po stisknutí (Spuštění aplikace).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice