Update cookies preferences
Promotic

Popis položky "Warnings" v INFO systému.

Obsah položky Warnings si lze prohlédnout v INFO systému. Tuto položku lze vybrat ze stromu INFO systému v levé části INFO okna.

V položce Warnings je zatím pouze jediná karta Obsolete. Do této karty se vypisují zastaralé komponenty které jsou použity v aplikaci a které v dalších verzích PROMOTIC již nemusí být funkční. Projektant může tyto zastaralé komponenty převést do nových koncepcí.

Popis karty "Obsolete"V této kartě jsou varování o zastaralých komponentách systému PROMOTIC. Pokud projektant chce v budoucnu přejít na vyšší verzi systému PROMOTIC, pak je nutno převést zastaralé komponenty na novější koncepce. Obsah této karty se naplní po spuštění aplikace v runtime, tzn. po stisknutí (Spustit runtime aplikaci).
© MICROSYS, spol. s r.o.