Promotic

Menu a nástrojová lišta vývojového prostředí

Nástrojová lišta (toolbar):

= Menu aplikace
- Spustit PmManager: Spustí program PmManager. Pokud je již spuštěn, pak přenese okno programu do popředí.

- Uložit objekt (Ctrl+S): Uloží Pma objekt v aktivní kartě
- Uložit všechny změněné objekty (Ctrl+Shift+S): Uloží všechny změněné Pma objekty ve všech otevřených kartách.
- Uložit aplikaci jako ...: Otevře okno pro uložení aplikace s jejím přejmenováním. Aplikace se nejprve zavře, pak se udělá pod novým názvem kopie souborů "Aplikace.pra" a "Aplikace.ini" a nový soubor "Aplikace.pra" se otevře.
- Záloha aplikace: Vytváření a správa záloh aplikace
- Vytvořit zálohu aplikace: Záloha aplikace bude provedena vytvořením přesné souborové kopie aktuálního PRA souboru.
- Vytvořit zálohu a defragmentovat aplikaci: Nejprve bude provedena záloha aplikace vytvořením přesné souborové kopie aktuálního PRA souboru. Pak bude aktuální soubor aplikace defragmentován.
- Správce záloh aplikace ...: Otevře okno pro správu záloh aplikace: Správce záloh aplikace
- Otevřít složku souborů: Otevře vybranou složku v Průzkumníku souborů Windows
- Složka aplikace PROMOTIC (#app:)
- Složka zdrojů aplikace (#appres:)
- Složka datových souborů aplikace (#data:)
- Složka konfiguračních souborů aplikace (#cfg:)
- Složka dočasných souborů aplikace (#temp:)
- Složka PROMOTIC (#pm:)
- Otevřít aplikační soubor: Otevře vybraný aplikační soubor pro editaci nebo prohlížení v programu Notepad
- Aplikace.ini: Otevře soubor Aplikace.ini v programu Notepad
- Aplikace.log: Otevře soubor Aplikace.log v programu Notepad
- Aplikace_RtStop.log: Otevře soubor Aplikace_RtStop.log v programu Notepad

- Runtime aplikace: Spuštění, zastavení a restart runtime aplikace
- Spustit runtime aplikaci (F5): Spustí aplikaci v runtime.
- Zastavit runtime aplikaci (Shift+F5): Zastaví aplikaci spuštěnou v runtime.
- Restartovat runtime aplikaci (Ctrl+F5): Zastaví aplikaci spuštěnou v runtime a znovu ji spustí.
- Přenést runtime aplikaci do popředí: Přenese okno runtime aplikace do popředí. Pokud okno je minimalizované, pak obnoví jeho původní pozici a velikost.

- INFO systém ...: Otevře okno INFO systému.
- Správce lokalizovaných textů ...: Otevře okno pro správu lokalizovaných textů aplikace: Správce lokalizovaných textů
- Správce konfiguračních souborů ...: Otevře okno pro správu konfiguračních souborů aplikace: Správce konfiguračních souborů
- Správce skriptů aplikace ...: Otevře okno pro správu skriptů aplikace: Správce skriptů aplikace
- Nastavení PROMOTIC ...: Otevře konfigurační okno "Nastavení PROMOTIC" pro nastavení některých vlastností systému PROMOTIC
- Nápověda: Otevře PROMOTIC dokumentaci.
- Nápověda (F1): Otevře PROMOTIC dokumentaci v části, která souvisí s právě prováděnou činností.
- Obsah nápovědy (Ctrl+F1): Otevře PROMOTIC dokumentaci na začátku.

- O aplikaci ...: Otevře informační okno o programu PROMOTIC, kde jsou informace o používané verzi PROMOTIC a kontakty na firmu MICROSYS.

- Konec (Alt+F4): Ukončení a zavření aplikace PROMOTIC
= (F5) Spustí aplikaci v runtime. Viz Jak spustit runtime aplikaci PROMOTIC
- Spustit runtime aplikaci: Spustí aplikaci v runtime. (F5)
- Zastavit runtime aplikaci: Zastaví aplikaci spuštěnou v runtime.(Shift+F5)
- Restartovat runtime aplikaci: Zastaví aplikaci spuštěnou v runtime a znovu ji spustí. (Ctrl+F5)
- Přenést runtime aplikaci do popředí: Přenese okno runtime aplikace do popředí. Pokud okno je minimalizované, pak obnoví jeho původní pozici a velikost.
- Otevřít soubor Aplikace.log: Otevře soubor Aplikace.log v programu Notepad
- Otevřít soubor Aplikace_RtStop.log: Otevře soubor Aplikace_RtStop.log v programu Notepad
= (Shift+F5) Zastaví aplikaci spuštěnou v runtime.
= Otevře okno INFO systému.
= Test konzistence aplikace
= Otevře PROMOTIC dokumentaci v části, která souvisí s právě prováděnou činností.
- Nápověda: Otevře PROMOTIC dokumentaci v části, která souvisí s právě prováděnou činností. (F1)
- Obsah nápovědy: Otevře PROMOTIC dokumentaci na začátku. (Ctrl+F1)
- O aplikaci: Otevře informační okno o programu PROMOTIC, kde jsou informace o používané verzi PROMOTIC a kontakty na firmu MICROSYS. Viz: Jak zjistit verzi PROMOTIC.
= (Ctrl+Shift+S) Uloží všechny změněné Pma objekty ve všech otevřených kartách.
= (Ctrl+S) Uložení právě editovaného objektu

Historie:
Pm9.00.16: Nová volba v menu " > Otevřít aplikační soubor" pro otevření souboru Aplikace.ini, Aplikace.log nebo Aplikace_RtStop.log.
Pm8.02.02: Nový správce lokalizovaných textů
Pm8.01.03: V základním menu při volbě > Uložit aplikaci jako se aplikace špatně ukládala.
© MICROSYS, spol. s r.o.