Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Menu a nástrojová lišta vývojového prostředí

Nástrojová lišta (toolbar):

= Menu aplikace
- Spustit PmManager: Spustí program PmManager. Pokud je již spuštěn, pak přenese okno programu do popředí.

- Uložit aplikaci (Ctrl+Shift+S): Uloží celou aplikaci. Budou uloženy všechny změněné Pma objekty ve všech otevřených kartách.
- Uložit aplikaci jako ...: Otevře okno pro uložení aplikace s jejím přejmenováním. Aplikace se nejdřív uzavře, pak se udělá pod novým názvem kopie souborů "Aplikace.pra" a "Aplikace.ini", nový "Aplikace.pra" soubor se otevře a smaže se v něm zaheslování aplikace (smaže se obsah konfigurátoru "Editace aplikace s ověřením hesla").
- Uložit objekt (Ctrl+S): Uloží Pma objekt v aktivní kartě
- Záloha aplikace: Vytváření a správa záloh aplikace
- Vytvořit zálohu aplikace: Záloha aplikace bude provedena vytvořením přesné souborové kopie aktuálního PRA souboru.
- Vytvořit zálohu a defragmentovat aplikaci: Nejprve bude provedena záloha aplikace vytvořením přesné souborové kopie aktuálního PRA souboru. Pak bude aktuální soubor aplikace defragmentován.
- Správce záloh aplikace ...: Otevře okno pro správu záloh aplikace: Správce záloh aplikace
- Průzkumník souborů: Otevře vybranou složku v Průzkumníku souborů
- Složka aplikace PROMOTIC (#app:)
- Složka zdrojů aplikace (#appres:)
- Složka datových souborů aplikace (#data:)
- Složka konfiguračních souborů aplikace (#cfg:)
- Složka dočasných souborů aplikace (#temp:)
- Složka PROMOTIC (#pm:)
- Editace aplikačního ini souboru: Otevře INI soubor aplikace pro editaci

- Spustit runtime aplikaci (F5): Spustí aplikaci v režimu runtime.
- Zastavit runtime aplikaci (Shift+F5): Zastaví aplikaci spuštěnou v režimu runtime.

- INFO systém ...: Otevře okno INFO systému PROMOTIC.
- Správce lokalizovaných textů ...: Otevře okno pro správu lokalizovaných textů aplikace: Správce lokalizovaných textů
- Správce konfiguračních souborů ...: Otevře okno pro správu konfiguračních souborů aplikace: Správce konfiguračních souborů
- Správce skriptů aplikace ...: Otevře okno pro správu skriptů aplikace: Správce skriptů aplikace
- Nastavení PROMOTIC ...: Otevře konfigurační okno "Nastavení PROMOTIC" pro nastavení některých vlastností prostředí PROMOTIC
- Nápověda: Otevře PROMOTIC dokumentaci.
- Nápověda (F1): Otevře PROMOTIC dokumentaci v části, která souvisí s právě prováděnou činností.
- Obsah nápovědy (Ctrl+F1): Otevře PROMOTIC dokumentaci na začátku.

- O aplikaci ...: Otevře informační okno o programu PROMOTIC, kde jsou informace o používané verzi PROMOTIC a kontakty na firmu MICROSYS.

- Konec (Alt+F4): Ukončení a zavření aplikace PROMOTIC
= (F5) Spustí aplikaci v režimu runtime. Viz Jak spustit runtime aplikaci PROMOTIC
= (Shift+F5) Zastaví aplikaci spuštěnou v režimu runtime.
= Otevře okno INFO systému PROMOTIC.
= Test konzistence aplikace
= Otevře PROMOTIC dokumentaci v části, která souvisí s právě prováděnou činností.
- Nápověda: Otevře PROMOTIC dokumentaci v části, která souvisí s právě prováděnou činností. (F1)
- Obsah nápovědy: Otevře PROMOTIC dokumentaci na začátku. (Ctrl+F1)
- O aplikaci: Otevře informační okno o programu PROMOTIC, kde jsou informace o používané verzi PROMOTIC a kontakty na firmu MICROSYS. Viz: Jak zjistit verzi PROMOTIC.
= (Ctrl+Shift+S) Uloží celou aplikaci. Budou uloženy všechny změněné Pma objekty ve všech otevřených kartách.
= (Ctrl+S) Uložení právě editovaného objektu

Historie:
Pm8.02.02: Nový manažer lokalizovaných textů
Pm8.01.03: V základním menu při volbě > Uložit aplikaci jako se aplikace špatně ukládala.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice