Update cookies preferences
Promotic

Jak zjistit verzi PROMOTIC

Verzi systému PROMOTIC lze zjistit na více místech různými způsoby:

- Ve vývojovém prostředí lze zjistit aktuální (právě spuštěnou) verzi PROMOTIC v menu "Nápověda > O aplikaci" a ve stavové liště dole vpravo.


- V INFO systému (ve vývojovém prostředí nebo v runtime) v položce "SYSTEM". Zde jsou v kartě "Application" zobrazeny položky:
- Promotic version: aktuální (právě spuštěná) verze PROMOTIC.
- Application created: verze PROMOTIC, ve které byla aplikace vytvořena. Tato informace je uložena přímo v souboru app.pra.
- Application edited: verze PROMOTIC, ve které byla aplikace naposledy editována.


- Aktuální verzi PROMOTIC lze ve skriptu zjistit metodou Pm.GetSystemInfo s parametrem "pm.version".


- V existující aplikaci lze verzi PROMOTIC zjistit i v aplikačním INI souboru v sekci [Info].
Navigace:
 
 
- Jak zjistit verzi PROMOTIC
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r.o.