Promotic

Jak zaregistrovat ActiveX objekt

ActiveX objekt je softwarová komponenta, vyrobená libovolným výrobcem v libovolném programovacím jazyce, použitelná v každém systému, který umí využívat ActiveX objekty. ActiveX objekt má buď neviditelnou podobu nebo je to viditelná komponenta s grafickým uživatelským rozhraním (grafický ovládací objekt). Neviditelné ActiveX objekty lze použít v systému PROMOTIC objektem PmaActiveX, zatímco viditelné ActiveX objekty lze použít v grafických obrazech v systému PROMOTIC objektem PmgActiveX. K tomu, aby ActiveX objekt mohl být na počítači v programech využíván, musí být v OS Windows správně zaregistrován.
Registraci provede buď instalační program dané komponenty (pokud existuje) nebo se ActiveX objekt musí v systému zaregistrovat ručně, pomocí nástroje regsvr32.exe.

ActiveX objekt umístěný v obrazu určeným pro Web je funkční pouze ve Web prohlížeči InternetExplorer v emulovaném režimu dokumentu nižším než 11.

Syntaxe volání registrační nástroje regsvr32.exe:
regsvr32.exe ActiveXFile

kde ActiveXFile je název souboru s ActiveX objektem (včetně přípony OCX, DLL nebo EXE)
Příklad:
regsvr32.exe C:\Folder\xxx.ocx
Navigace:
 
 
- Jak zaregistrovat ActiveX objekt
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r. o.