Promotic

Program RunLater

Program RunLater.exe slouží ke spouštění programů se zpožděním. Program lze použít i ke spouštění aplikací PROMOTIC.
Program je umístěn ve složce \Promotic\Tools.

Volání:

Parametry:
/t - časové zpoždění v sekundách
/f - cesta a název spouštěné aplikace
/p - parametry předané spouštěné aplikaci (má smysl pouze pokud spouštěná aplikace představuje spustitelný program EXE)


Poznámky:
- Jednodušší způsob opožděného spouštění aplikace PROMOTIC lze docílit nastavením klíče RtStartDelay v souboru Aplikace.ini.
- Program RunLater lze spouštět současně vícekrát. To znamená, že v jednom okamžiku může běžet na jednom počítači více instancí tohoto programu.


Program RunLater lze použít například v následujících případech:
1) Při automatickém spouštění aplikace PROMOTIC po zapnutí počítače, umožňuje zpozdit start aplikace o určitý čas (pro synchronizaci spouštění více aplikací současně, například server a klient, nebo při problémech s detekcí HW klíče po startu počítače). Do Windows složky Start Up ('Při spuštění') se místo odkazu (shortcut) na aplikaci PROMOTIC umístí odkaz na nástroj RunLater a jako parametr odkazu se nastaví parametry nástroje RunLater.
2) Umožňuje také restartovat (znova spustit) aplikaci PROMOTIC s bezpečným zpožděním přímo z této běžící aplikace, například při detekci kritické chyby v aplikaci. Lze pak znova spustit aplikaci (sebe sama) se zpožděním a pak ukončit aplikaci PROMOTIC například metodou Pm.AppStop (viz Příklad2).
Navigace:
 
 
- RunLater
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r. o.