Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Novinky systému PROMOTIC

Přehled základních verzí systému PROMOTIC
 
Následující popis poskytuje informace o základních verzích systému PROMOTIC. Je zde upozorněno na možné problémy při přechodu z nižší verze na vyšší, například když některé zastaralé možnosti systému byly zrušeny nebo když pro novou verzi přestal být podporován určitý operační systém, atd.

Přechod ze starší verze PROMOTIC na novější je zdarma, pokud doba od vygenerování klíče nepřesáhla 10 let. Viz obchodní položky PmUpgrade a PmUpgrade10.

 

Verze: PROMOTIC 9

Novinky Stav Datum Download
Novinky Verze 9.0. vývojová verze 14.3.2019 PROMOTIC 9.0.2
 
- Tato verze byla uvolněna v roce: 2018
- Verze je určena pro OS: OS Windows 10/8/7/Embedded/2003-12Server.
- Přestal být podporován OS: OS Windows XP/Vista
- Upgradovat (tzn. přejít ze starší verze na novější) na tuto verzi lze pouze z verze PROMOTIC 7.5. Pokud je potřeba přejít z verze starší, pak je nutno projít nejdřív přes verzi PROMOTIC 7.5.
- Hlavní novinky a změny:
- Bylo rozděleno vývojové prostředí a runtime do dvou samostatných programů.
- Ve vývojovém prostředí byl spojen editor aplikace a editor obrazů. Nyní lze editovat grafiku objektu PmaPanel přímo bez spouštění v jiném prostředí.
- Prohlížeč alarmů/eventů je zprovozněn jako grafický objekt PmgAlarmStateViewer / PmgAlarmHistoryViewer / PmgEventViewer. Lze tak nyní toto prohlížení velmi obecně projektantem měnit.
- Jazyk JavaScript lze nyní používat i v editoru Pma objektů. Lze tak vytvářet aplikace jen v tomto jazyce a jazyk VBScript vůbec nepoužívat.
- Z důvodů srozumitelnosti došlo k přejmenování objektů aplikace a grafických prvků - nyní mají jasnou příponu:
- každý objekt aplikace má příponu Pma (například objekt PmData byl přejmenován na PmaData)
- každý grafický objekt má příponu Pmg (například objekt PmiBar byl přejmenován na PmgBar)

Verze: PROMOTIC 8

Novinky Stav Datum Download
Novinky Verze 8.3. stabilní verze 7.3.2019 PROMOTIC 8.3.30
Novinky Verze 8.2. stabilní verze 19.11.2015 PROMOTIC 8.2.23
Novinky Verze 8.1. stabilní verze 24.7.2013 PROMOTIC 8.1.13
Novinky Verze 8.0. stabilní verze 19.09.2011 PROMOTIC 8.0.13
 
- Tato verze byla uvolněna v roce: 2009
- Verze je určena pro OS: OS Windows 10/8/7/Vista/XP/Embedded/2003-12Server. Pro verze starší než Pm8.2.0 instalované na OS Windows 10 nebo OS Windows 8 je nutno provést aktualizaci ovladače HW klíč PROMOTIC.
- Přestal být podporován OS: OS Windows 98/Me/2000
- Upgradovat (tzn. přejít ze starší verze na novější) na verzi PROMOTIC 8 lze pouze z verze PROMOTIC 7.5. Pokud je potřeba přejít z verze starší, pak je nutno nejdřív projít přes verzi PROMOTIC 7.5.
- od verze Pm8.2.0 byl zrušen starý způsob trendů (objekty PmHTrend, PmATrend, grafický prvek PmiTrend) a starý způsob "Ovládání" v grafických prvcích (všechny tuto položky byly již 13 let zastaralé).
- od verze Pm8.3.0 byla v objektu PmPanel zrušena možnost ukládání grafického obsahu jako vzor pro ostatní obrazy. U všech takových obrazů je provedena automatická konverze, tzn. tento grafický obsah se zkopíruje do všech objektů PmPanel, kteří tento vzor používali. Pro vzory je nyní mnohem lepší používat objekt PmPrototype.

Verze: PROMOTIC 7

Novinky Stav Datum Download
Historie PROMOTIC 7 stabilní verze 28.06.2012 PROMOTIC 7.5.7
 
- Tato verze byla uvolněna v roce: 2006
- Verze je určena pro OS: OS Windows 10/8/7/Vista/XP/Embedded/2003-12Server a OS Windows 98/Me
- Přestal být podporován OS: OS Windows 95/NT
- Verze je dodávána ve dvou variantách: pro Unicode a ANSII. ANSII varianta má smysl pouze pro OS Windows 98/Me.
- Při instalaci této verze na OS Windows 2000 a vyšší může selhat instalace ovladače pro HW klíč PROMOTIC. Postup opravy je uveden na Známé problémy s instalací ovladače HW klíče.
- Tato verze používá novou Microsoft grafickou knihovnu (GdiPlus), která text písma zobrazuje trochu širší. Při přechodu ze starších verzí PROMOTIC je proto možné, že některé texty v grafických obrazech nebudou přesně tak velké jako v předtím.
 

PROMOTIC verze 7.5 (je jedno zda 7.5.0 nebo vyšší) je velmi důležitá, protože všechny stávající PROMOTIC aplikace (pokud budou chtít upgradovat na verzi PROMOTIC 8) budou muset nejdřív přejít na tuto verzi. Verze PROMOTIC 8 umí pracovat jen s aplikacemi, které prošly verzí PROMOTIC 7.5. Hlavní důvod je, že verze PROMOTIC 8 již v sobě nemá algoritmy pro převod velmi starých aplikací.

Zároveň verze PROMOTIC 8 již nepodporuje některé velmi staré (a nyní již dávno nenabízené) technologie. Proto v této verzi 7.5 vznikla v INFO systému nová položka Warnings, ve které jsou upozornění o používání těchto starých komponent v dané aplikaci.

Jedna z věcí, která není ve verzi PROMOTIC 8 nabízena je také "hlavní okno typu MDI". Důvodem je, že použití objektu PmWorkspace jako hlavní okno se ukázalo jako mnohem jednodušší, obecnější a praktičtější řešení než "MDI okno". Pokud aplikace používá "MDI" (všechny aplikace starší než PROMOTIC 7), pak bude na toto také upozorněno v INFO položce Warnings a projektant může svou aplikaci jednoduše převést na aplikaci s hlavním oknem typu PmWorkspace.

Vzhledem k tomu, že verze PROMOTIC 8 nepodporuje staré formáty ukládání, je potřeba, aby projektanti, kteří používají Složené grafické prvky (tyto prvky jsou uloženy v samostatných souborech s příponou *.pmi), tyto prvky také převedly do verze PROMOTIC 7.5.

Verze: PROMOTIC 6

Novinky Stav Datum Download
Historie PROMOTIC 6 stabilní verze 20.06.2006 PROMOTIC 6.sp14f
 
- Tato verze byla uvolněna v roce: 2002
- Verze je určena pro OS: OS Windows XP/2000/NT/95/98/Me
- Verze je pouze v ANSII kódování, nemá Unicode.

Verze: PROMOTIC 2000

- Tato verze byla uvolněna v roce: 2000
- Verze je určena pro OS: OS Windows 2000/NT/95/98/Me

Verze: PROMOTIC 4

- Tato verze byla uvolněna v roce: 1996
- Verze je určena pro OS: OS Windows NT/95
- Přestal být podporován OS: DOS

Verze: PROMOTIC DOS

- Tato verze byla uvolněna v roce: 1991
- Verze je určena pro OS: DOS
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice