Promotic

Novinky systému PROMOTIC

Přehled základních verzí systému PROMOTIC

Následující popis poskytuje informace o základních verzích systému PROMOTIC. Je zde upozorněno na možné problémy při přechodu z nižší verze na vyšší, například když některé zastaralé možnosti systému byly zrušeny nebo když pro novou verzi přestal být podporován určitý operační systém, atd.

Přechod ze starší verze PROMOTIC na novější je zdarma, pokud doba od vygenerování klíče nepřesáhla 10 let. Viz obchodní položky PmUpgrade a PmUpgrade10.

Verze: PROMOTIC 9

Novinky Stav Datum Download
PROMOTIC 9.0 stabilní verze 24.11.2023 PROMOTIC9.0.27


- Tato verze byla uvolněna v roce: 2018
- Verze je určena pro OS: OS Windows 11/10/8/7/2008-22Server
- Přestal být podporován: OS Windows XP/Vista/2003Server
- Upgradovat (tzn. přejít ze starší verze na novější) na tuto verzi lze pouze z verze PROMOTIC 7.5. Pokud je potřeba přejít z verze starší, pak je nutno projít nejprve přes verzi PROMOTIC 7.5.
- Hlavní novinky a změny:
- Bylo rozděleno vývojové prostředí a runtime do dvou samostatných programů.
- Ve vývojovém prostředí byl spojen Editor aplikace a Editor obrazů. Nyní lze editovat grafiku objektu PmaPanel přímo bez spouštění v jiném prostředí.
- Prohlížeč alarmů/eventů je zprovozněn jako grafický objekt PmgAlarmStateViewer / PmgAlarmHistoryViewer / PmgEventViewer. Lze tak nyní toto prohlížení velmi obecně projektantem měnit.
- Jazyk JavaScript lze nyní používat i v editoru Pma objektů. Lze tak vytvářet aplikace pouze v tomto jazyce a jazyk VBScript vůbec nepoužívat.
- Z důvodů srozumitelnosti došlo k přejmenování objektů aplikace a grafických objektů - nyní mají jasnou předponu:
- každý objekt aplikace má předponu Pma (například objekt PmData byl přejmenován na PmaData)
- každý grafický objekt má předponu Pmg (například objekt PmiBar byl přejmenován na PmgBar)

Verze: PROMOTIC 8

Novinky Stav Datum Download
PROMOTIC 8.3 stabilní verze 2.7.2020 PROMOTIC8.3.32
PROMOTIC 8.2 stabilní verze 19.11.2015 PROMOTIC8.2.23
PROMOTIC 8.1 stabilní verze 24.07.2013 PROMOTIC8.1.13
PROMOTIC 8.0 stabilní verze 19.09.2011 PROMOTIC8.0.13


- Tato verze byla uvolněna v roce: 2009
- Verze je určena pro OS: OS Windows 11/10/8/7/Vista/XP/Embedded/2003-19Server. Pro verze starší než Pm8.2.0 instalované na OS Windows 10/8 je nutno provést aktualizaci ovladače Hardwarový (USB) licenční klíč.
- Přestal být podporován: OS Windows 98/Me/2000
- Upgradovat (tzn. přejít ze starší verze na novější) na tuto verzi lze pouze z verze PROMOTIC 7.5. Pokud je potřeba přejít z verze starší, pak je nutno projít nejprve přes verzi PROMOTIC 7.5.
- Od verze Pm8.2.0 byl zrušen starý způsob trendů (objekty PmHTrend, PmATrend, PmiTrend) a starý způsob "Ovládání" v Pmg objektech (všechny tuto položky byly již 13 let zastaralé).
- Od verze Pm8.3.0 byla v objektu PmaPanel zrušena možnost uložení grafiky jako vzor pro ostatní obrazy. U všech takových obrazů je provedena automatická konverze, tzn. tato grafika se zkopíruje do všech objektů PmaPanel, které tento vzor používali. Pro vzory je nyní mnohem lepší používat objekt PmaPrototype.

Verze: PROMOTIC 7

Novinky Stav Datum Download
PROMOTIC 7 stabilní verze 28.06.2012 PROMOTIC7.5.7


- Tato verze byla uvolněna v roce: 2006
- Verze je určena pro OS: OS Windows 11/10/8/7/Vista/XP/Embedded/2003-12Server/98/Me
- Přestal být podporován: OS Windows 95/NT
- Verze je dodávána ve dvou variantách: pro Unicode a ANSII. ANSII varianta má smysl pouze pro OS Windows 98/Me.
- Během instalace této verze na OS Windows 2000 a vyšší může selhat instalace ovladače pro Hardwarový (USB) licenční klíč. Postup opravy je uveden na Známé problémy během instalace ovladače HW klíče.
- Tato verze používá novou Microsoft grafickou knihovnu (GdiPlus), která text písma zobrazuje trochu širší. Při přechodu ze starších verzí PROMOTIC je proto možné, že některé texty v grafických obrazech nebudou přesně tak velké jako v předtím.


Verze PROMOTIC 7.5 (je jedno zda 7.5.0 nebo vyšší) je velmi důležitá, protože všechny stávající aplikace PROMOTIC (pokud budou chtít upgradovat na verzi PROMOTIC 8) budou muset nejprve přejít na tuto verzi. Verze PROMOTIC 8 umí pracovat jen s aplikacemi, které prošly verzí PROMOTIC 7.5. Hlavní důvod je, že verze PROMOTIC 8 již v sobě nemá algoritmy pro konverzi velmi starých aplikací.
Zároveň verze PROMOTIC 8 již nepodporuje některé velmi staré (a nyní již dávno nenabízené) technologie. Proto v této verzi 7.5 vznikla v INFO systému nová položka Warnings, ve které jsou upozornění o používání těchto starých komponent v dané aplikaci.
Jedna z věcí, která není ve verzi PROMOTIC 8 nabízena je také "hlavní okno typu MDI". Důvodem je, že použití objektu PmaWorkspace jako hlavní okno aplikace se ukázalo jako mnohem jednodušší, obecnější a praktičtější řešení než "MDI okno". Pokud aplikace používá "MDI" (všechny aplikace starší než PROMOTIC 7), pak bude na toto také upozorněno v položce "Warnings" INFO systému a projektant může svou aplikaci jednoduše převést na aplikaci s hlavním oknem typu PmaWorkspace.
Protože verze PROMOTIC 8 nepodporuje staré formáty uložení, je nutno, aby projektanti, kteří používají Složené Pmg objekty (tyto objekty jsou uloženy v samostatných souborech s příponou *.pmi), tyto objekty také převedly do verze PROMOTIC 7.5.

Verze: PROMOTIC 6

- Tato verze byla uvolněna v roce: 2002
- Verze je určena pro OS: OS Windows XP/2000/NT/95/98/Me
- Verze je pouze v ANSII kódování, nemá Unicode.

Verze: PROMOTIC 2000

- Tato verze byla uvolněna v roce: 2000
- Verze je určena pro OS: OS Windows 2000/NT/95/98/Me

Verze: PROMOTIC 4

- Tato verze byla uvolněna v roce: 1996
- Verze je určena pro OS: OS Windows NT/95
- Přestal být podporován: DOS

Verze: PROMOTIC DOS

- Tato verze byla uvolněna v roce: 1991
- Verze je určena pro OS: DOS
© MICROSYS, spol. s r.o.