Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmgBar (Sloupec)

Popis:
Objekt PmgBar slouží pro zobrazení hodnoty v podobě grafického sloupce. Objekt zobrazuje výškou sloupce (hladinou) hodnotu v definovaných mezích. Objekt samotný nemá stupnici, tzn. nelze při běhu aplikace přesně odečíst hodnotu zobrazovanou hladinou sloupce.

Hodnota hladiny sloupce může být zobrazena objektem PmgNumber, který bude napojen na stejnou hodnotu jako objekt PmgBar. Také lze použít komplexnější objekt PmgBarBox, který má v sobě i stupnici.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmgBox.
Vlastnosti a metody:
BarColor Barva sloupce
Value Hodnota zobrazená hladinou sloupce
ValueMax Horní mez zobrazované hodnoty
ValueMin Dolní mez zobrazované hodnoty
Události:
onFocusIn Vyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOut Vyvolá se pokud objekt ztratí fokus
onKeyPress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění klávesy klávesnice
onMenuFill Vyvolá se po stisknutí pravým tlačítkem myši nad Pmg objektem
onMenuSelect Vyvolá se při vybrání položky z lokálního menu Pmg objektu
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onMousePress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění levého tlačítka myši
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definice metody projektanta Pmg objektu
Box Nastavení podkladové plochy Pmg objektu
Sloupec Vlastnosti sloupce.
Viz také:
- PmgBarBox (objekt)

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiBar -> PmgBar
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice