Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmgSlider (Táhlo)

Popis:
Nastavení numerické hodnoty v podobě táhla.
Při běhu aplikace lze měnit hodnotu táhla buď tažením táhla nebo kliknutím myši na některou z šipek nebo kliknutím myši na pozadí táhla. Hodnota se potom bude plynule měnit v mezích ValueMin, ValueMax.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmgBox.
Vlastnosti a metody:
Value Hodnota táhla odpovídající poloze tlačítka
ValueMax Horní mez zadávané hodnoty
ValueMin Dolní mez zadávané hodnoty
Události:
onDataEditAccept Vyvolá se po konečné změně obsahu objektu
onFocusIn Vyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOut Vyvolá se pokud objekt ztratí fokus
onKeyPress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění klávesy klávesnice
onMenuFill Vyvolá se po stisknutí pravým tlačítkem myši nad Pmg objektem
onMenuSelect Vyvolá se při vybrání položky z lokálního menu Pmg objektu
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onMousePress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění levého tlačítka myši
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definice metody projektanta Pmg objektu
Box Nastavení podkladové plochy Pmg objektu
Slider Konfigurace táhla.
Poznámka:
Hodnota táhla je přístupná pomocí vlastnosti Value. Jeho datová vazba určuje proměnnou, do níž bude v runtime módu přenášena hodnota odpovídající poloze tlačítka táhla. Datová vazba je zde "pro čtení i zápis", to znamená, že pokud hodnota datové vazby je měněna i jinými metodami (např. ve skriptu), pak změna této hodnoty se promítne do pozice tlačítka táhla.
Táhlo neobsahuje zobrazitelnou stupnici, zadání hodnoty je pouze orientační. Pokud je nutno zobrazit stupnici nebo údaj o zadané hodnotě, pak lze použít komplexnější objekt PmgSliderBox.
Pro numerické zadání hodnoty lze použít také objekt PmgNumber (zadání hodnoty na místě v objektu).
Viz také:
- PmgSliderBox (objekt)

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiSlider -> PmgSlider
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice