Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmgLine3D (Vryp vodorovný, svislý)

Popis:

Tento objekt je určen pro kreslení speciálního typu čáry. Vryp je tvořen dvěma rovnoběžnými, stejně dlouhými čarami, které k sobě těsně přiléhají. Objekt má smysl, pokud mají obě čáry navzájem rozdílné barvy. Vhodná kombinace těchto barev s barvou podkladu, na který je vryp umístěn, vytváří efekt stínování. Objekt může být pouze vodorovný nebo svislý.

Objekt lze použít například k vizuálnímu rozdělení objektu PmgBox na několik dílčích částí.

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody:

nemá

Události:
onFocusIn Vyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOut Vyvolá se pokud objekt ztratí fokus
onKeyPress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění klávesy klávesnice
onMenuFill Vyvolá se po stisknutí pravým tlačítkem myši nad Pmg objektem
onMenuSelect Vyvolá se při vybrání položky z lokálního menu Pmg objektu
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onMousePress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění levého tlačítka myši
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného Pmg objektu v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definice metody projektanta Pmg objektu
Line Vlastnosti vrypu.

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiLine3D -> PmgLine3D
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice