Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmgSliderBox (Táhlo se stupnicí)

Popis:

Objekt slouží pro zadání hodnoty se stupnicí a případně s údajem o zadávané hodnotě.

Objekt umožňuje zobrazit také meze pro zadávání hodnoty.

Objekt PmgSliderBox obsahuje vnitřní objekt PmgSlider, pomocí kterého probíhá samotné zadání. Získání odkazu na tento objekt umožňuje vlastnost PmgSliderBox.Slider.

Pro numerické zadání hodnoty lze použít také objekt PmgNumber.

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmgBox.
Vlastnosti a metody:
Slider Vrací referenci na vnitřní objekt PmgSlider
onFocusIn Vyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOut Vyvolá se pokud objekt ztratí fokus
onKeyPress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění klávesy klávesnice
onMenuFill Vyvolá se po stisknutí pravým tlačítkem myši nad Pmg objektem
onMenuSelect Vyvolá se při vybrání položky z lokálního menu Pmg objektu
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onMousePress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění levého tlačítka myši
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
Události:
onFocusIn Vyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOut Vyvolá se pokud objekt ztratí fokus
onKeyPress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění klávesy klávesnice
onMenuFill Vyvolá se po stisknutí pravým tlačítkem myši nad Pmg objektem
onMenuSelect Vyvolá se při vybrání položky z lokálního menu Pmg objektu
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onMousePress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění levého tlačítka myši
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného Pmg objektu v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definice metody projektanta Pmg objektu
Box Nastavení podkladové plochy Pmg objektu
Stupnice Nastavení pro zobrazení stupnice měřicích přístrojů
Meze Nastavení technologických a přístrojových mezí
Viz také:
- PmgSlider (objekt)

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiSliderPane -> PmgSliderPane
Pm9.00.15: Změna názvu objektu: PmiSliderPane, PmgSliderPane -> PmgSliderBox
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice