Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmgWTable (Tabulka)

Popis:
Viz: PmgWTable - Podrobný popis objektu
 
Tento objekt slouží k zobrazení a případně k editaci libovolných dat formou tabulky.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody:
BackColor Přednastavená barva pozadí nefixních buněk tabulky
ColFirstVisible Index sloupce, který bude zobrazen jako první za fixními sloupci
Cols Počet všech sloupců tabulky
Dim Počáteční konfigurace tabulky
Draw Překreslení tabulky
FillFromInfo Načtení dat z objektu zobrazitelného v INFO systému
FitWidth Přizbůsobení šířky sloupců aktuální šířce tabulky
FixedBackColor Přednastavená barva pozadí fixních buněk tabulky
FixedCols Počet fixních sloupců tabulky
FixedFont Písmo fixních buněk tabulky
FixedForeColor Přednastavená barva textu fixních buněk tabulky
FixedRows Počet fixních řádků tabulky
FocusedCellText Hodnota označené buňky
FocusedCol Index sloupce označené buňky
FocusedRow Index řádku označené buňky
FocusVisible Umožnění vypnutí standardního orámovaní fokusované buňky
Font Písmo nefixních buněk tabulky
ForeColor Přednastavená barva textů nefixních buněk tabulky
GetColPrivateData Vrací pomocnou hodnotu sloupce
GetColWidth Vrací šířku sloupce (v pixelech)
GetRowPrivateData Vrací pomocnou hodnotu řádku
Grid Povolení vykreslování mřížky nefixních buněk
InsertRow Vložení nového řádku do tabulky
Interaction Typ ovládání tabulky
IsCellFocused Zjistí, zda buňka má fokus
RemoveRow Odstraní řádek tabulky
ResizeColEnabled Povolení/zákaz měnit šířku sloupce
RowFirstVisible Index řádku, který bude zobrazen jako první za fixními řádky
Rows Počet všech řádků tabulky
SetColPrivateData Nastaví pomocnou hodnotu sloupce
SetColWidth Nastaví šířku sloupce (v pixelech)
SetEditMode Nastaví buňky do editačního režimu
SetFocus Vynucené získání fokusu
SetRowPrivateData Nastaví pomocnou hodnotu řádku
StartHeight Výška řádku
StartWidth Přednastavená šířka sloupců
Metody pro nastavení buňky (Cell) tabulky:
GetCellBackColor Vrací barvu pozadí buňky
GetCellEditable Vrací příznak, zda je povolena editace buňky
GetCellForeColor Vrací barvu textu buňky
GetCellText Vrací text buňky
GetCellTextAlign Vrací zarovnání textu buňky
GetCellTextAlignVert Vrací vertikální (svislé) zarovnání textu buňky
SetCellBackColor Nastaví barvu pozadí buňky (případně celých sloupců a řádků)
SetCellEditable Povolení/zákaz možnosti editace buňky (případně celých sloupců a řádků)
SetCellForeColor Nastaví barvu textu buňky (případně celých sloupců a řádků)
SetCellText Nastaví text buňky
SetCellTextAlign Nastaví horizontální (vodorovné) zarovnání textu buňky
SetCellTextAlignVert Nastaví vertikální (svislé) zarovnání textu buňky
Události:
onCellClicked Vyvolá se při kliknutí na buňku
onCellEdited Vyvolá se při ukončení editace buňky
onCellEditRequested Vyvolá se při započetí editace buňky
onCellFocusChanged Vyvolá se při změně fokusu buňky
onCellTextChange Vyvolá se při změně právě editovaného textu
onFixedCellClicked Vyvolá se kliknutím levého tlačítka myši na fixní buňku
onDataUpdate Vyvolá se při požadavku na data při tažení scrollbaru
onFocusIn Vyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOut Vyvolá se pokud objekt ztratí fokus
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného Pmg objektu v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definice metody projektanta Pmg objektu
Tabulka Základní parametry tabulky
Sloupce Nastavení vlastností sloupců tabulky
Buňky Nastavení vlastností buňek tabulky

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiAx-PmTable -> PmgWTable
Pm8.03.23: Opravená chyba: ve Web obrazech: Ve Firefox nešlo nastavit sloupec s šířkou 0.
Pm8.03.22: Opravená chyba: ve Web obrazech:
- Lze zadat nyní více než jeden fixní řádek nebo sloupec.
- Někdy byl zbytečně viditelný scrollbar.
Pm8.02.14: optimalizován při vykreslování ať nebliká.
Navigace:
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice