Promotic

Objekt PmgWTable (Tabulka)

Popis:
Viz: PmgWTable - Podrobný popis objektu

Tento objekt slouží k zobrazení a případně pro editaci libovolných dat v podobě tabulky.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
BackColorPřednastavená barva pozadí nefixních buněk tabulky
ColFirstVisibleIndex sloupce, který bude zobrazen jako první za fixními sloupci
ColsPočet všech sloupců tabulky
Dim()Počáteční konfigurace tabulky
Draw()Překreslení tabulky
FillFromInfo()Čtení dat z objektu zobrazitelného v INFO systému
FitWidth()Přizpůsobení šířky sloupců aktuální šířce tabulky
FixedBackColorPřednastavená barva pozadí fixních buněk tabulky
FixedColsPočet fixních sloupců tabulky
FixedFontPísmo fixních buněk tabulky
FixedForeColorPřednastavená barva textu fixních buněk tabulky
FixedRowsPočet fixních řádků tabulky
FocusedCellTextHodnota označené buňky
FocusedColIndex sloupce označené buňky
FocusedRowIndex řádku označené buňky
FocusVisibleUmožnění vypnutí standardního orámovaní fokusované buňky
FontPísmo nefixních buněk tabulky
ForeColorPřednastavená barva textů nefixních buněk tabulky
GetColPrivateData()Vrací pomocnou hodnotu sloupce
GetColWidth()Vrací šířku sloupce (v pixelech)
GetRowPrivateData()Vrací pomocnou hodnotu řádku
GridPovolení vykreslování mřížky nefixních buněk
InsertRow()Vložení nového řádku do tabulky
InteractionTyp ovládání tabulky
IsCellFocused()Zjistí, zda buňka má fokus
PaddingBottomVytvoří volný prostor pro text buňky dole
PaddingLeftVytvoří volný prostor pro text buňky vlevo
PaddingRightVytvoří volný prostor pro text buňky vpravo
PaddingTopVytvoří volný prostor pro text buňky nahoře
RemoveRow()Odstraní řádek tabulky
ResizeColEnabledPovolení/zákaz měnit šířku sloupce
RowFirstVisibleIndex řádku, který bude zobrazen jako první za fixními řádky
RowsPočet všech řádků tabulky
SetColPrivateData()Nastaví pomocnou hodnotu sloupce
SetColWidth()Nastaví šířku sloupce (v pixelech)
SetEditMode()Nastaví buňky do editačního režimu
SetFocus()Vynucené získání fokusu
SetRowPrivateData()Nastaví pomocnou hodnotu řádku
StartHeightVýška řádku
StartWidthPřednastavená šířka sloupců
Metody pro nastavení buňky (Cell) tabulky:
GetCellBackColor()Vrací barvu pozadí buňky
GetCellEditable()Vrací příznak, zda je povolena editace buňky
GetCellForeColor()Vrací barvu textu buňky
GetCellText()Vrací text buňky
GetCellTextAlign()Vrací zarovnání textu buňky
GetCellTextAlignVert()Vrací vertikální (svislé) zarovnání textu buňky
SetCellBackColor()Nastaví barvu pozadí buňky (případně celých sloupců a řádků)
SetCellEditable()Povolení/zákaz možnosti editace buňky (případně celých sloupců a řádků)
SetCellForeColor()Nastaví barvu textu buňky (případně celých sloupců a řádků)
SetCellText()Nastaví text buňky
SetCellTextAlign()Nastaví horizontální (vodorovné) zarovnání textu buňky
SetCellTextAlignVert()Nastaví vertikální (svislé) zarovnání textu buňky
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmgObject:
AddEvent()Zaregistruje funkci do zadané události
Blink()Spustí/zastaví blikání Pmg objektu
DxŠířka Pmg objektu
DyVýška Pmg objektu
EnabledPovolení/zákaz ovládání, tzn. uživatelských vstupů na objekt
FocusZjistí/nastaví fokus Pmg objektu
GetChildByIndex()Vrací vnořený Pmg objekt určený pořadím
GetChildCount()Vrací počet vnořených Pmg objektů
GetPathName()Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetItemInfo()Vrací speciální informace o Pmg objektu
GetPar()Čtení hodnoty parametru Pmg objektu (nebo jeho rodičů)
IniDxPočáteční šířka Pmg objektu
IniDyPočáteční výška Pmg objektu
IniXPočáteční pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
IniYPočáteční pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
Items()Vrací referenci na Pmg objekt
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
MouseOnIdentifikace, zda kurzor myši se nachází nad Pmg objektem
NameNázev Pmg objektu
ParentVrací referenci na nadřazený Pmg objekt
Pm()Vrací Pma objekt (zastaralé)
PmPanelVrací referenci na objekt PmaPanel, ve kterém je Pmg objekt umístěn
Refresh()Překreslení Pmg objektu
RemoveEvent()Odregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt PmgRoot
ShowMenu()Otevře lokální menu Pmg objektu
ScreenXPozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ScreenYPozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ToolTipTooltip (text) rychlé nápovědy Pmg objektu
Vars()Vrací proměnnou Pmg objektu
ViewXPozice X levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
ViewYPozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
VisibleNastaví viditelnost/neviditelnost Pmg objektu
XPozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
YPozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
Události tohoto objektu:
onCellClickedVyvolá se kliknutím myši na buňku
onCellEditedVyvolá se při ukončení editace buňky
onCellEditRequestedVyvolá se při započetí editace buňky
onCellFocusChangedVyvolá se při změně fokusu buňky
onCellTextChangeVyvolá se při změně právě editovaného textu
onFixedCellClickedVyvolá se kliknutím levého tlačítka myši na fixní buňku
onDataUpdateVyvolá se při požadavku na data při tažení scrollbaru
Události zděděné z objektu PmgObject:
onStartVyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otevírání obrazu
onStopVyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
onRefreshVyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onModeChangeVyvolá se při změně módu Pmg objektu
onFocusInVyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOutVyvolá se pokud objekt ztratí fokus
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
PoziceNastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
ProměnnéSeznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
UdálostiDefinice algoritmů pro události objektu
MetodyDefinice metody projektanta Pmg objektu
TabulkaZákladní parametry tabulky
SloupceNastavení vlastností sloupců tabulky
BuňkyNastavení vlastností buňek tabulky

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiAx-PmTable -> PmgWTable
Pm8.03.23: Opravená chyba: ve Web obrazech: Ve Firefox nešlo nastavit sloupec s šířkou 0.
Pm8.03.22: Opravená chyba: ve Web obrazech:
- Lze zadat nyní více než jeden fixní řádek nebo sloupec.
- Někdy byl zbytečně viditelný scrollbar.
Pm8.02.14: optimalizován při vykreslování ať nebliká.
Navigace:
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.