Promotic

Objekt PmgWTable (Tabulka)

Popis:
Viz: PmgWTable - Podrobný popis objektu

Tento objekt slouží k zobrazení a případně k editaci libovolných dat v podobě tabulky.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
BackColorPřednastavená barva pozadí nefixních buněk tabulky
ColFirstVisibleIndex sloupce, který bude zobrazen jako první za fixními sloupci
ColsPočet všech sloupců tabulky
DimPočáteční konfigurace tabulky
DrawPřekreslení tabulky
FillFromInfoČtení dat z objektu zobrazitelného v INFO systému
FitWidthPřizpůsobení šířky sloupců aktuální šířce tabulky
FixedBackColorPřednastavená barva pozadí fixních buněk tabulky
FixedColsPočet fixních sloupců tabulky
FixedFontPísmo fixních buněk tabulky
FixedForeColorPřednastavená barva textu fixních buněk tabulky
FixedRowsPočet fixních řádků tabulky
FocusedCellTextHodnota označené buňky
FocusedColIndex sloupce označené buňky
FocusedRowIndex řádku označené buňky
FocusVisibleUmožnění vypnutí standardního orámovaní fokusované buňky
FontPísmo nefixních buněk tabulky
ForeColorPřednastavená barva textů nefixních buněk tabulky
GetColPrivateDataVrací pomocnou hodnotu sloupce
GetColWidthVrací šířku sloupce (v pixelech)
GetRowPrivateDataVrací pomocnou hodnotu řádku
GridPovolení vykreslování mřížky nefixních buněk
InsertRowVložení nového řádku do tabulky
InteractionTyp ovládání tabulky
IsCellFocusedZjistí, zda buňka má fokus
PaddingBottomVytváří volný prostor pro text buňky dole
PaddingLeftVytváří volný prostor pro text buňky vlevo
PaddingRightVytváří volný prostor pro text buňky vpravo
PaddingTopVytváří volný prostor pro text buňky nahoře
RemoveRowOdstraní řádek tabulky
ResizeColEnabledPovolení/zákaz měnit šířku sloupce
RowFirstVisibleIndex řádku, který bude zobrazen jako první za fixními řádky
RowsPočet všech řádků tabulky
SetColPrivateDataNastaví pomocnou hodnotu sloupce
SetColWidthNastaví šířku sloupce (v pixelech)
SetEditModeNastaví buňky do editačního režimu
SetFocusVynucené získání fokusu
SetRowPrivateDataNastaví pomocnou hodnotu řádku
StartHeightVýška řádku
StartWidthPřednastavená šířka sloupců
Metody pro nastavení buňky (Cell) tabulky:
GetCellBackColorVrací barvu pozadí buňky
GetCellEditableVrací příznak, zda je povolena editace buňky
GetCellForeColorVrací barvu textu buňky
GetCellTextVrací text buňky
GetCellTextAlignVrací zarovnání textu buňky
GetCellTextAlignVertVrací vertikální (svislé) zarovnání textu buňky
SetCellBackColorNastaví barvu pozadí buňky (případně celých sloupců a řádků)
SetCellEditablePovolení/zákaz možnosti editace buňky (případně celých sloupců a řádků)
SetCellForeColorNastaví barvu textu buňky (případně celých sloupců a řádků)
SetCellTextNastaví text buňky
SetCellTextAlignNastaví horizontální (vodorovné) zarovnání textu buňky
SetCellTextAlignVertNastaví vertikální (svislé) zarovnání textu buňky
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmgObject:
AddEventZaregistruje funkci do zadané události
BlinkSpustí/zastaví blikání Pmg objektu
DxŠířka Pmg objektu
DyVýška Pmg objektu
EnabledPovolení/zákaz ovládání, tzn. uživatelských vstupů na objekt
FocusZjistí/nastaví fokus Pmg objektu
GetChildByIndexVrací vnořený Pmg objekt určený pořadím
GetChildCountVrací počet vnořených Pmg objektů
GetPathNameNázev objektu s cestou k tomuto objektu
GetItemInfoVrací speciální informace o Pmg objektu
GetParČtení hodnoty parametru Pmg objektu (nebo jeho rodičů)
IniDxPočáteční šířka Pmg objektu
IniDyPočáteční výška Pmg objektu
IniXPočáteční pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
IniYPočáteční pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
ItemsVrací referenci na Pmg objekt
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
MouseOnIdentifikace, zda kurzor myši se nachází nad Pmg objektem
NameNázev Pmg objektu
ParentVrací referenci na nadřazený Pmg objekt
PmVrací Pma objekt (zastaralé)
PmPanelVrací referenci na objekt PmaPanel, ve kterém je Pmg objekt umístěn
RefreshPřekreslení Pmg objektu
RemoveEventOdregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt PmgRoot
ShowMenuOtevře lokální menu Pmg objektu
ScreenXPozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ScreenYPozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ToolTipTooltip (text) rychlé nápovědy Pmg objektu
VarsVrací proměnnou Pmg objektu
ViewXPozice X levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
ViewYPozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
VisibleNastaví viditelnost/neviditelnost Pmg objektu
XPozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
YPozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
Události tohoto objektu:
onCellClickedVyvolá se kliknutím myši na buňku
onCellEditedVyvolá se při ukončení editace buňky
onCellEditRequestedVyvolá se při započetí editace buňky
onCellFocusChangedVyvolá se při změně fokusu buňky
onCellTextChangeVyvolá se při změně právě editovaného textu
onFixedCellClickedVyvolá se kliknutím levého tlačítka myši na fixní buňku
onDataUpdateVyvolá se při požadavku na data při tažení scrollbaru
Události zděděné z objektu PmgObject:
onStartVyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otevírání obrazu
onStopVyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
onRefreshVyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onModeChangeVyvolá se při změně módu Pmg objektu
onFocusInVyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOutVyvolá se pokud objekt ztratí fokus
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
PoziceNastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
ProměnnéSeznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
UdálostiDefinice algoritmů pro události objektu
MetodyDefinice metody projektanta Pmg objektu
TabulkaZákladní parametry tabulky
SloupceNastavení vlastností sloupců tabulky
BuňkyNastavení vlastností buňek tabulky

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiAx-PmTable -> PmgWTable
Pm8.03.23: Opravená chyba: ve Web obrazech: Ve Firefox nešlo nastavit sloupec s šířkou 0.
Pm8.03.22: Opravená chyba: ve Web obrazech:
- Lze zadat nyní více než jeden fixní řádek nebo sloupec.
- Někdy byl zbytečně viditelný scrollbar.
Pm8.02.14: optimalizován při vykreslování ať nebliká.
Navigace:
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.