Promotic

IsCellFocused - metoda objektu PmgWTable

Popis:
Zjistí, zda některá z buněk tabulky (mimo fixní části) má fokus.
Syntaxe:
Boolean IsCellFocused()
Vrácená hodnota:
true - Pokud některá z buněk tabulky (mimo fixní části) má fokus.
false - V jiném případě
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");
var bCellFocused = oTable.IsCellFocused();
© MICROSYS, spol. s r.o.