Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

StartWidth - vlastnost objektu PmgWTable

Popis:
Přednastavená šířka sloupců.

Vlastnost lze nastavit kdykoli v průběhu práce s tabulkou. Tuto šířku mají všechny sloupce tabulky, kterým nebyla šířka nastavena explicitně metodou SetColWidth.

Syntaxe:
Long StartWidth
Volání:
n = oTable.StartWidth
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Vlastnost lze také nastavit metodou Dim.

Přednastavená hodnota je 50.

 
Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice