Promotic

StartWidth - vlastnost objektu PmgWTable

Popis:
Přednastavená šířka sloupců.
Vlastnost lze nastavit kdykoli v průběhu práce s tabulkou. Tuto šířku mají všechny sloupce tabulky, kterým nebyla šířka nastavena explicitně metodou SetColWidth.
Syntaxe:
Long StartWidth
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Vlastnost lze také nastavit metodou Dim.
Přednastavená hodnota je 50.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");
var nWidth = oTable.StartWidth;   // Čtení z vlastnosti

oTable.StartWidth = 80;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r. o.