Promotic

Plnění tabulky

Příklad provede plnění sloupce Teplota tabulky v příkladu inicializace tabulky hodnotami a následné zbarvení buněk tohoto sloupce vzhledem k sloupcům Minimum a Maximum.
V proměnné oTable mějme objekt PmgWTable umístěný v editoru grafiky.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var iRow, Temperature, Minimum, Maximum;
var oTable = pMe;
var nRows = oTable.Rows - 1;

oTable.SetCellText(0, 0, "Temperature");
oTable.SetCellText(0, 1, "Minimum");
oTable.SetCellText(0, 2, "Maximum");

// *** Vyplnění sloupce "Temperature" náhodnými hodnotami
Minimum = 20;
Maximum = 80;
for (iRow = 1; iRow <= nRows; iRow++)
{
oTable.SetCellText(iRow, 0, Pm.Round(Pm.Random(0, 100), 1));
oTable.SetCellText(iRow, 1, Minimum);
oTable.SetCellText(iRow, 2, Maximum);
}

// *** Kontrola mezí hodnot
for (iRow = 1; iRow <= nRows; iRow++)
{
Temperature = Pm.Round(oTable.GetCellText(iRow, 0), 1);
Minimum = Pm.Round(oTable.GetCellText(iRow, 1), 1);
Maximum = Pm.Round(oTable.GetCellText(iRow, 2), 1);

// nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB" (LightBlue nebo LightRed)
oTable.SetCellBackColor(iRow, 0, Temperature > Minimum ? "#a8ccf0" : "#ff6868");
}
oTable.Draw();
© MICROSYS, spol. s r.o.