Promotic

FocusVisible - vlastnost objektu PmgWTable

Popis:
Umožnění vypnutí standardního orámovaní fokusované buňky.
Fokusovaná buňka je určená vlastnostmi FocusedCol a FocusedRow.
Vhodné pro případ, že zobrazení této buňky bude řešit projektant sám.
Syntaxe:
Boolean FocusVisible
Hodnoty:
true (přednastaveno) - Orámování je zapnuto
false - Orámování je vypnuto
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");
var bFocusVisible = oTable.FocusVisible;   // Čtení z vlastnosti

oTable.FocusVisible = true;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r. o.