Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FocusVisible - vlastnost objektu PmgWTable

Popis:
Umožnění vypnutí standardního orámovaní fokusované buňky. Focusovaná buňka je určená vlastnostmi FocusedCol a FocusedRow. Vhodné pro případ, že zobrazení této buňky bude řešit projektant sám.
Syntaxe:
Boolean FocusVisible
Hodnoty:
true (přednastaveno) - orámování je zapnuto
false - orámování je vypnuto
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.

Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");
var bFocusVisible = oTable.FocusVisible;  //čtení

oTable.FocusVisible = true;  //zápis
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice