Promotic

SetColWidth - metoda objektu PmgWTable

Popis:
Nastaví šířku sloupce (v pixelech).
Syntaxe:
Empty SetColWidth(Long Col, Long Value)
Parametry:
Col(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index sloupce (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední sloupec.
Hodnota -3 (a zastarale -1) nastaví hodnotu všem sloupcům (počítáno včetně fixní části).
Value(Long) Nová zapisovaná hodnota.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
Nastaví šířku 5. sloupce
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");
oTable.SetColWidth(4, 80);
oTable.Draw();

Historie:
Pm8.02.00: Vlastnost ColWidth nahrazena metodami GetColWidth a SetColWidth.
© MICROSYS, spol. s r.o.