Promotic

Inicializace tabulky

Příklad provede inicializaci tabulky se čtyřmi sloupci a 101 řádky.
V proměnné Rows mějme počet řádků, v proměnné oTable mějme objekt PmgWTable umístěný v obrazu.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var iRow, iCol;
var oTable = pMe;
var nRows = 101;
var nCols = 4;
var Minimum = 20;
var Maximum = 90;

oTable.Dim(nCols, nRows, 1, 1, 100, 20, 3, true);

// Nastavení implicitního písma tabulky:
oTable.Font.Name = "Arial";
oTable.Font.Size = 10;
oTable.Font.Bold = false;
oTable.Font.Italic = false;

// Nastavení písma fixní části tabulky:
oTable.FixedFont.Name = "Courier";
oTable.FixedFont.Size = 12;
oTable.FixedFont.Bold = true;
oTable.FixedFont.Italic = true;

// Nastavení barev tabulky:
oTable.BackColor = "#ffffff";   // nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
oTable.ForeColor = "#000000";
oTable.FixedForeColor = "#000000";
oTable.FixedBackColor = "#00ff00";

// Zarovnání textu buněk tabulky:
for (iCol = 0; iCol < nCols; iCol++)
{
oTable.SetCellTextAlign(-3, iCol, 1);
}

// Vyplnění hlavičky tabulky:
oTable.SetCellText(0, 1, "Teplota");
oTable.SetCellText(0, 2, "Minimum");
oTable.SetCellText(0, 3, "Maximum");

oTable.SetCellForeColor(-3, 2, "#0000d0");   // nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
oTable.SetCellForeColor(-3, 3, "#ff0000");

for (iRow = 1; iRow < nRows; iRow++)
{
oTable.SetCellText(iRow, 0, "Kotel" + iRow);
oTable.SetCellText(iRow, 1, Pm.Round(Pm.Random(0, 100), 1));
oTable.SetCellText(iRow, 2, Minimum);
oTable.SetCellText(iRow, 3, Maximum);
}

// Nastavení možnosti editace sloupců tabulky:
oTable.SetCellEditable(-3, 0, 0);
oTable.SetCellEditable(-3, 1, 2);
oTable.SetCellEditable(-3, 2, 2);
© MICROSYS, spol. s r. o.