Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ForeColor - vlastnost objektu PmgWTable

Popis:
Přednastavená barva textů nefixních buněk tabulky.

Tuto barvu mají všechny nefixní buňky tabulky, kterým nebyla barva nastavena explicitně metodou SetCellForeColor.

Syntaxe:
String ForeColor
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva textu:" tohoto objektu.

Vlastnost vrací/nastavuje RGB String v podobě "#RRGGBB".

Aby se při zápisu změna projevila vizuálně, je nutno následně volat metodu Draw.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.

Příklad:
nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");
var sColor = oTable.ForeColor;  //čtení

oTable.ForeColor = "#000000";  //zápis
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice