Update cookies preferences
Promotic

Font - vlastnost objektu PmgWTable

Popis:
Písmo nefixních buňek tabulky.
Vlastnost vrací objekt ObjectFont. Zápisem do jeho vlastností lze změnit vzhled písma.
Syntaxe:
Object Font
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Písmo" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- ObjectFont (objekt)
- PmgWTable.FixedFont (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");

oTable.Font.Name = "MS Sans Serif";
oTable.Font.Size = 12;
oTable.Font.Italic = false;
oTable.Font.Bold = true;
© MICROSYS, spol. s r.o.