Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Font - vlastnost objektu PmgWTable

Popis:
Písmo nefixních buněk tabulky.

Vlastnost vrací objekt ObjectFont. Zápisem do jeho vlastností lze změnit vzhled písma.

Syntaxe:
Object Font
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.

Viz také:
- ObjectFont (objekt)
- PmgWTable.FixedFont (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");

oTable.Font.Name = "MS Sans Serif";
oTable.Font.Size = 12;
oTable.Font.Italic = false;
oTable.Font.Bold = true;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice