Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetCellTextAlignVert - metoda objektu PmgWTable

Popis:
Vrací vertikální (svislé) zarovnání textu buňky.
Syntaxe:
Long GetCellTextAlignVert(Long Row, Long Col)
Volání:
nAlign = oTable.GetCellTextAlignVert(row, col)
Parametry:
Row(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index řádku (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).

Hodnota -2 znamená poslední řádek.

Col(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index sloupce (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).

Hodnota -2 znamená poslední sloupec.

Vrácená hodnota:
0 - Nahoru
1 - Doprostřed
2 - Dolů
Poznámka:

Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.

Příklad:
Čtení vertikálního zarovnáníí textu buňky v 2. řádku a 5. sloupci.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");
var nAlign = oTable.GetCellTextAlignVert(1, 4);

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice