Update cookies preferences
Promotic

GetCellTextAlignVert - metoda objektu PmgWTable

Popis:
Vrací vertikální (svislé) zarovnání textu buňky.
Syntaxe:
Long GetCellTextAlignVert(Long Row, Long Col)
Parametry:
Row(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index řádku (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední řádek.
Col(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index sloupce (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední sloupec.
Vrácená hodnota:
0 - Nahoru
1 - Doprostřed
2 - Dolů
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
Čtení vertikálního zarovnání textu buňky v 2. řádku a 5. sloupci.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");
var nAlign = oTable.GetCellTextAlignVert(1, 4);

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.