Promotic

GetColPrivateData - metoda objektu PmgWTable

Popis:
Vrací pomocnou hodnotu sloupce.
Syntaxe:
Variant GetColPrivateData(Long Col)
Parametry:
Col(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index sloupce (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední sloupec.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");
var valPrivCol3 = oTable.GetColPrivateData(3);

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.