Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetRowPrivateData - metoda objektu PmgWTable

Popis:
Nastaví pomocnou hodnotu řádku.
Syntaxe:
Empty SetRowPrivateData(Long Row, Variant Value)
Volání:
oTable.SetRowPrivateData row,value
Parametry:
Row(Long) Pokud hodnota je větší nebo rovno 0 pak je to index řádku (indexováno od 0, počítáno včetně fixní části).
Hodnota -2 znamená poslední řádek.
Value(Variant) Nová zapisovaná hodnota.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i pro Web obrazy.

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice