Promotic

FixedRows - vlastnost objektu PmgWTable

Popis:
Počet fixních řádků tabulky.
Syntaxe:
Long FixedRows
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Počet řádků pevné oblasti" tohoto objektu.
 
Vlastnost lze také nastavit metodou Dim.
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmgWTable.FixedCols (vlastnost)
- PmgWTable.Rows (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTable = pMe.Items("/Table");

var nFixedRows = oTable.FixedRows;   // Čtení z vlastnosti
oTable.FixedRows = 1;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.