Update cookies preferences
Promotic

FixedRows - właściwość obiektu PmgWTable

Opis:
Ilość stałych wierszy tabeli.
Składnia:
Long FixedRows
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Ilość wierszy części stałej" tego obiektu.
 
Właściwość można także ustawić przy pomocy metody Dim.
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmgWTable.FixedCols (właściwość)
- PmgWTable.Rows (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Table");

var nFixedRows = oTable.FixedRows;   // Odczyt z właściwości
oTable.FixedRows = 1;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.